Αντιπαραθετική ανάλυση του κλιτικού αναδιπλασιασμού στα Ισπανικά και στα Νέα Ελληνικά

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι μία αντιπαραθετική ανάλυση που προσπαθεί, αφενός, να προσδιορίσει τις διαδικασίες σχηματισμού του Kλιτικού Aναδιπλασιασμού (αποκαλούμενου στα Aγγλικά clitic doubling (CD) και στα Iσπανικά doblado de clíticos (DC)) στο πλαίσιο μίας συγκριτικής εξετάσης μεταξύ της ισπανικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σημαντικών ισπανικών διαλέκτων, και της νεοελληνικής γλώσσας και, αφετέρου, να εξηγήσει τη φύση των εγκλιτικών προσωπικών αντωνυμιών, προκειμένου: α) να κατανοηθούν οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία αυτών των δομών · β) να συγκριθούν αυτοί οι λόγοι και η εξέλιξη των CCDD στις δύο γλώσσες που μας ενδιαφέρουν και στις διαλέκτους τους · και γ) να εξεταστεί η φύση των εγκλιτικών προσωπικών αντωνυμιών από μία κοινή ανάλυση μέσω ενός συνεκτικού και ομοιόμορφου ορισμού. Περιληπτικά, παρουσιάζουμε μία μελέτη που επιτρέπει να προβλεφθούν οι συνθήκες στις οποίες θα πρέπει να εμφανιστούν οι εγκλιτικές προσωπικές αντωνυμίες, ιδιαίτερα οι αντωνυμίες του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the dissertation is a contrastive analysis within the framework of a comparative study between Spanish, including some important dialect variants, and modern Greek, which on the one hand seeks to explain the processes involved in the formation of clitic doubling (CD), and on the other hand to define the nature of the pronominal clitics in order to: a) understand the reasons that evoked the formation of these constructions; b) to compare these reasons and the evolution of clitic doubling in the two languages of interest and their variants; and c) to explore the nature of the Greek clitics through a common analysis in a coherent and unified definition. In summary, we present a study that makes it possible to show the conditions under which object clitics appear, especially the accusative ones. From the beginning of our investigation, we pointed out that the semantic property of animacy is important for our analysis. The clitic doubling is a construction clearly based on the pr ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El objetivo de nuestro trabajo es un enfoque contrastivo que pretende, por un lado, explicar los procedimientos en la formación de los doblados de clíticos (DDCC) en el marco de un análisis comparativo entre el español, incluidas algunas variantes dialectales significativas, y el griego moderno y, por otro lado, definir la naturaleza de los clíticos, con el fin de: a) entender las razones que motivan que se generen estas construcciones; b) comparar esos motivos y el desarrollo de los DDCC en los dos idiomas de interés y sus variaciones; y c) averiguar la naturaleza de los clíticos griegos desde un análisis común mediante una definición coherente y uniforme. En síntesis, presentamos un enfoque que permite predecir cuáles son las condiciones en las que deben aparecer los clíticos de objeto, sobre todo acusativos. Desde siempre la tendencia a la simplificación y economía en las lenguas ha causado alteraciones en la gramática. El enorme descenso del rico sistema casual en las lenguas indo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51256
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51256
ND
51256
Εναλλακτικός τίτλος
Contrastive analysis of clitic doubling in Spanish and Modern Greek
Análisis contrastivo del doblado de clíticos en español y en griego moderno
Συγγραφέας
Μάγιερ, Ιωάννα-Εύα (Πατρώνυμο: Λούντβικ)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεονταρίδη Ελένη
Fernández González Jesús
López Jimeno María del Amor
Peramos Soler Nativdad
Sanz Sánchez Israel
Batista Rodríguez José Juan
Rodríguez Lifante Alberto
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κλιτικός αναδιπλασιασμός; Εγκλιτικά; Έμψυχος; Ισπανικά; Νέα Ελληνικά; Συντακτική πτώση; “Μικτή” μορφοσυντακτική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ισπανικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.