Ανάλυση της πολιτικής χωρικής οργάνωσης στη διαχείριση χρήσεων γης και λοιπών φυσικών πόρων σε προστατευόμενες περιοχές με υπόδειγμα μελέτης την περιοχή πέριξ της λίμνης Κάρλας

Περίληψη

Η έκταση της αποστραγγισμένης λίμνης Κάρλας χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες ως αρόσιμη γη, χωρίς σαφή οργάνωση χρήσεων γης και δίχως να λαμβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα του πρώην υγρότοπου. Η έντονη γεωργική δραστηριότητα επέδρασε αρνητικά στην ποιότητα και στον όγκο των υδάτων με ευρείες επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Η λειτουργία και διαχείριση έργου μεγάλης κλίμακας που υλοποιήθηκε στη λεκάνη απορροής της Κάρλας στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας στοχεύει στην οικοπεριβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής. Παράλληλα καταρτίστηκε θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών αναζωογόνησης και διασφάλισης της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει την αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων του Δημοσίου μέσω παραχώρησης χρήσης γης, τις αγροτοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως μείωση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Προβλέπει επίσης την οργάνωση υπηρεσιών και λειτουργιών σχετικών με τον τουρισμό, την αν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe area of the drained Lake Karla was used for decades as arable land, without organizing land uses and without taking into account the importance of the former wetland. Intense agricultural activity has adversely affected water quality and volume with far-reaching effects on the ecosystem. The operation and management of a large-scale project implemented in Karla basin during the last twenty years aims at the eco-environmental restoration of the area. At the same time, an institutional framework was developed for the implementation of revitalization strategies and ensuring the viability of local communities. The framework includes utilization of public agricultural land through the concession of land use, agri-environmental actions such as the reduction of water pollution from agricultural and livestock activities and rational management of natural resources. It also provides organization of services and functions related to tourism, leisure, culture and sports. At the same time, it ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/51218
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51218
ND
51218
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of the political spatial organization in the management of land uses and other natural resources in protected areas: the case study of Lake Karla
Συγγραφέας
Χατζηπέτρου, Χρυσάφω-Άννα του Αντώνιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Νάκας Χρήστος
Βλόντζος Γεώργιος
Λεβίζου Ευθυμία
Κυπαρίσσης Άρης
Πολύμερος Κωνσταντίνος
Παναγιωτίδης Θεόδωρος
Χατζηπαντελής Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Μελέτες περιοχών
Λέξεις-κλειδιά
Αειφoρική ανάπτυξη; Τοπική οικονομία και περιβάλλον; Απόψεις αγροτών; Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής γης; Οικότοποι - Υγρότοποι; Πολιτική δημόσιας γης; Αγροτική επιχειρηματικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.