Υδρογεωλογικό καθεστώς ανατολικής Κορινθίας και διαχείριση υδατικών πόρων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στοανατολικό τμήμα του Νομού Κορινθίας. Στόχος της διατριβής ήταν η αποτύπωση τηςυφιστάμενης ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών της περιοχήςέρευνας, με ταυτόχρονη ανάδειξη των κύριων παραγόντων που συνέβαλλαν στηδιαμόρφωση αυτής.Η περιοχή έρευνας περιλαμβάνει το τμήμα του νομού Κορινθίας που απαρτίζεται απότις υδρολογικές λεκάνες του Ράχιανη (μέχρι Σπαθοβούνι), του Ξεριά Κορίνθου ήΠοταμιάς (μέχρι Σολωμό) και των ρεμάτων που αποστραγγίζονται προς τονΣαρωνικό κόλπο.Οι υδατικές ανάγκες της περιοχής έρευνας προσεγγίζουν τα 11x106m3 νερού, από ταοποία το 1x106m3, αντιστοιχεί στις ανάγκες ύδρευσης και τα 9x106m3, στην κάλυψητων αναγκών άρδευσης.Το βόρειο τμήμα δομείται γεωλογικά από μεταλπικούς σχηματισμούς, με παρεμβολέςεξαρμάτων του αλπικού υποβάθρου, ενώ το νότιο δομείται σχεδόν καθ’ ολοκληρίααπό ανθρακικούς σχηματισμούς της ζώνης Ανατολικής Ελλάδας. Οι σχηματισμοίαυτοί είναι επωθημένοι επί του φλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis refers to the hydrogeological conditions in the eastern part of theprefecture of Corinthia. The aim of this study was to survey the existing quantitativeand qualitative status of groundwater in the study area, along with the main factorswhich contributed to the configuration.The study area includes part of the prefecture of Corinth, which consists of the basinsof Rachiani (up to Spathovouni) of Xerias Corinth or Potamia (up to Solomos) andstreams drained to the Saronic Gulf.The water needs of the study area are close to 11x106m3. A particular problem in theregion is the affordability of water supply needs, as the majority of existing drills andwells are located in areas with high nitrate or salinization.Geomorphologically, the research area can be easily separated into two zones and thenorthern section of this is the southern margin of the tectonic trench of the CorinthianGulf , while the southern section is part of the tectonic Arachnaio horn.The northern section consists ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29351
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29351
ND
29351
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogeological conditions and water resources management in east Korinthia
Συγγραφέας
Μαρκαντώνης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Εξεταστική επιτροπή
Κουμαντάκης Ιωάννης
Λαμπράκης Νικόλαος
Κυρούσης Ιωάννης
Σταμάτης Γεώργιος
Ροντογιάννη Θεοδώρα
Ρόζος Δημήτριος
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Υδρογεωλογία; Καρστ; Παράκτιοι υδροφόροι; Αξιοποίηση καρστικών υδροφόρων; Νιτρορύπανση; Υφαλμύρινση; Διαχείριση υδατικών πόρων; Κορινθία, Ανατολική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
378 σ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)