Επιτελική λειτουργικότητα σε δίγλωσσα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή

Περίληψη

Η γλώσσα αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας και ένα σύστημα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη της γλώσσας γίνεται με έναν φυσικό τρόπο στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, σε άλλα παιδιά παρουσιάζει ελλείμματα. Η καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ή τα ελλείμματα όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη απασχολούν συχνά τους ειδικούς, όμως δεν υφίσταται πάντα απόλυτη συμφωνία ως προς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την κατάταξη των γλωσσικών διαταραχών στα παιδιά. Ο όρος Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) αναφέρεται στις δυσκολίες που παρατηρούνται στην ανάπτυξη της γλώσσας και επηρεάζουν την ικανότητα επικοινωνίας, τη μάθηση και την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου και δεν αποκλείει τη συνύπαρξη με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ένα κοινό πεδίο ελλειμμάτων μεταξύ της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής και της ΔΕΠ-Υ, το οποίο αφορά σε ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Language is a means of communication and a system with certain characteristics. Language development goes on a natural path in typically developing children, but it presents deficits in other children. Delays or deficits in language development often concern experts, but there is not always complete agreement on the criteria used to identify and classify language disorders in children. The term Developmental Language Disorder (DLD) refers to the difficulties observed in language development that affect a person's ability to communicate, learn and function and does not preclude the coexistence of other neurodevelopmental disorders, such as attention deficit disorder (ADHD). It has also been found that there is a common field of deficits between Developmental Language Disorder and ADHD, which refers to a set of interrelated skills responsible for goal-oriented behavior, as well as active problem-solving called executive functioning. Bilingualism is often associated with advanced skills i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51178
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51178
ND
51178
Εναλλακτικός τίτλος
Executive functioning in bilingual children with specific language impairment
Συγγραφέας
Τσινταβή, Μαρία (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Παπαηλιού Χριστίνα
Βλασσοπούλου Μαρία
Μανιαδάκη Αικατερίνη
Ανδρέου Γεωργία
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Νικολάου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Αναπτυξιακή ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Επιτελική Λειτουργικότητα; Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή; Διγλωσσία; Διαταραχή ελλειματικής προσοχής με υπερκινητικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)