Η επίδραση της θρησκευτικότητας στην ψυχική υγεία των νέων ενηλίκων: διερεύνηση των διαμεσολαβητικών παραγόντων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της θρησκευτικότητας στην ψυχική υγεία των νέων. Το δείγμα περιλάμβανε 251 ελληνόφωνους φοιτητές (47% γυναίκες, μέση ηλικία: 19,9 έτη). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση της θρησκευτικότητας των νέων (οργανωμένη θρησκευτικότητα, μη οργανωμένη θρησκευτικότητα, εσωτερικευμένη θρησκευτικότητα, πίστη στο ορθόδοξο δόγμα) με την αντιληπτή θρησκευτικότητα των γονέων τους (οργανωμένη θρησκευτικότητα, σημαντικότητα πίστης), καθώς και με παράγοντες ψυχικής υγείας (άγχος, στρες, κατάθλιψη, συμπεριφορές υψηλού κινδύνου) και την ικανοποίηση από τη ζωή. Ελέγχθηκε η σχέση της θρησκευτικότητας των νέων με το δεσμό με τους γονείς, τη συγχωρητικότητα, τον αυτοέλεγχο και την προσωπικότητα. Επίσης, διερευνήθηκαν οι ψυχομετρικές ιδιότητες της σύντομης κλίμακας αυτοελέγχου (BSCS) και προέκυψε η σύντομη ελληνική έκδοση 7 ερωτημάτων με δύο παράγοντες, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την αυτοπειθαρχία. Ο παράγοντας της αυτοπειθαρχίας σχετίζεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to investigate the effect of religiosity on the mental health of young people. The sample included 251 Greek-speaking students (47% women, average age: 19.9 years). A statistically significant correlation was found between young people's religiosity (organized religiosity, unorganized religiosity, internalized religiosity, belief in orthodox dogma) and their parents' perceived religiosity (organized religiosity, religious significance), as well as with mental health factors (depression, stress, high-risk behaviors) and life satisfaction. The relationship between youth's religiosity and parental attachment, forgiveness, self-control, and personality was examined. Also, the psychometric properties of the short scale of self-control (BSCS) were investigated and the shortened 7-items BSCS in Greek with a two-factor structure -control of impulses and self-discipline- emerged. The factor of self-discipline is related to better mental health as well as religi ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El objetivo de la presente tesis fue investigar el efecto de la religiosidad en la salud mental de los jóvenes. La muestra incluyó a 251 estudiantes de habla griega (47% mujeres, edad promedio: 19,9 años). Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre la religiosidad de los jóvenes (religiosidad organizada, religiosidad no organizada, religiosidad interiorizada, creencia en el dogma ortodoxo) y la religiosidad percibida de sus padres (religiosidad organizada, trascendencia religiosa), así como con factores de salud mental (depresión, estrés , conductas de alto riesgo) y satisfacción con la vida. Se examinó la relación entre la religiosidad de los jóvenes y el apego de los padres, el perdón, el autocontrol y la personalidad. Además, se investigaron las propiedades psicométricas de la escala corta de autocontrol (BSCS) y surgió la BSCS abreviada de 7 ítems en griego con una estructura de dos factores: control de impulsos y autodisciplina. El factor de la autodisciplina ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/51044
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51044
ND
51044
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of religiosity on the mental health of young adults: investigation of mediating factors
El efecto de la religiosidad en la salud mental de adultos jóvenes: investigación de factores mediadores
Συγγραφέας
Παπανικολόπουλος, Παναγιώτης του Νικόλαος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευροεπιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Καπρίνης Στέργιος
Παρλαπάνη Ελένη
Καλλιακμάνης Βασίλειος
Σαμακούρη Μαρία
Σερντάρη Ασπασία
Αγοραστός Αγοραστός
Κώνστα Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Θρησκευτικότητα; Ψυχική υγεία; Αυτοέλεγχος; Νέοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.