Δοκιμασία άσκησης πεδίου στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Περίληψη

Οι δοκιμασίες άσκησης κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην κλινική αξιολόγηση της ικανότητας άσκησης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Η εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης (6ΔΒ) αποτελεί την πιο διαδεδομένη κλινική δοκιμασία άσκησης πεδίου για την αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας, η οποία εκφράζεται με τη μεγαλύτερη απόσταση που δύναται να καλύψει ο δοκιμαζόμενος στο εξάλεπτο. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί να αυξήσει την υπάρχουσα δεξαμενή γνώσης για την 6ΔΒ και να διευρύνει τη χρησιμότητα της δοκιμασίας παρέχοντας τη δυνατότητα ερμηνείας νέων παραμέτρων, οι οποίες δύνανται να αναλυθούν. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται παράμετροι που καθορίζουν την πτώση του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα, την αύξηση της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα και την υπερκαπνία κατά τη διάρκεια άσκησης, καθώς επίσης αναλύεται κι αποτιμάται συνολικά η προγνωστική αξία της 6ΔΒ. Η παρεχόμενη γνώση από την παρούσα διατριβή αναφορικά με τις δοκιμασίες άσκησης, έχοντας ως σημείο αναφοράς την 6ΔΒ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Field exercise testing plays a key role in clinical evaluation of functional exercise capacity in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The six-minute walk test (6MWT) is the most frequently employed field exercise test used to evaluate walking capacity, expressed as the distance walked in six minutes. This dissertation aimed to increase the current knowledge for 6MWT and to strengthen its utility by providing novel insights on determinants and the interpretation of walking performance as well as demonstrating determinants of exercise-induced oxygen desaturation, CO2-retention and exercise-induce hypercapnia, and assessing and extending 6MWT prognostic value. The new knowledge generated from this doctoral thesis regarding exercise testing with a focus on 6MWT, has important practical application that extend not only to COPD but also to other chronic respiratory diseases, and it may be useful in health screening.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51005
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51005
ND
51005
Εναλλακτικός τίτλος
Field exercise testing in COPD
Συγγραφέας
Ανδριανόπουλος, Βασίλειος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Universitaire Pers Maastricht
Εξεταστική επιτροπή
Spruit Martijn
Wouters Emiel
Βογιατζής Ιωάννης
Wesseling Geertjan
Brunner-La Rocca Hanspeter
Heijdra Yvonne
Kooman Jeroen
Κουλούρης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμη άθλησης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Άσκηση; Εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης; Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ); Φυσική δραστηριότητα; Πνευμονική αποκατάσταση; Δοκιμασίες άσκησης; Θεραπευτική άσκηση; Εργοφυσιολογία
Χώρα
Ολλανδία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.