Ηθική και εκπαιδευτική αξιολόγηση: μια προσπάθεια θέσπισης ηθικών αρχών για την εκπαιδευτική αξιολόγηση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Περίληψη

Σε όλα τα Πεδία εφαρμογής της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (μαθητές – φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό – εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά προγράμματα – συστήματα – πολιτικές) και σε όλους τους άξονές της (αξιολόγηση καθεαυτήν, αξιολογητής και αξιολογούμενος), η αξιολόγηση αποδεικνύεται πράξη πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη που εμπεριέχει σκοπό, ευθύνη, εξουσία, ηθικά διλήμματα, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους, καθώς και εκτροπές και σφάλματα. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί η ηθική πραγμάτωση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, άλλοτε χρησιμοποιούνται απλοί Ηθικοί Κανόνες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, άλλοτε συντάσσονται Κώδικες Δεοντολογίας και Ηθικά Στάνταρντς, όπως συμβαίνει διεθνώς, άλλοτε θεσπίζεται πλαίσιο Ηθικών Αρχών, και άλλοτε αναζητείται η νομιμοποίηση ή απονομιμοποίηση της αξιολόγησης στις διάφορες Ηθικές Θεωρίες. Σε αυτές τις πέντε ηθικές διαβαθμίσεις καταφεύγει και η παρούσα διδακτορική εργασία βιβλιογραφικά, προκειμένου να προσδιοριστεί π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In all the Fields of application of the educational assessment (students, educational personnel - educational institutions, educational programs - systems - policies) and in all its Αxes (evaluation as such, evaluator and evaluated), evaluation is a multilevel and multidimensional act, containing purpose, responsibility, authority, moral dilemmas, short-term and long-term effects for those involved, as well as deflections and errors. In order to ensure the moral realization of the educational evaluation, sometimes simple Ethical Rules are used, as it happens in Greece, sometimes Codes of Ethics and Ethical Standards are being drafted, as it happens at an international level, sometimes a framework of ethical principles is established, and sometimes legitimization or delegitimization is being sought in various Ethical Theories.This thesis is based bibliographically on these five ethical gradations, in order to determine what is "moral" and what "immoral" in the educational assessment. Th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45222
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45222
ND
45222
Εναλλακτικός τίτλος
Ethics and educational assessment: an attempt to establish ethical principles for educational evaluation in contemporary greek reality
Συγγραφέας
Τσίτας, Γεώργιος του Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Βέρδης Αθανάσιος
Κορναράκης Κωνσταντίνος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Φουντοπούλου Μαρία - Ζωή
Ευαγγελία Φρυδάκη
Αραμπατζής Γεώργιος
Κουκουνάρας - Λιάγκης Μάριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηθική και εκπαιδευτική αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
453 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)