Η σχέση της θυματοποίησης, ως προϊόν ενδοσχολικής βίας, με την κατάθλιψη, το άγχος και την αυτοεκτίμηση μαθητών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στο Ν. Ιωαννίνων

Περίληψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια μορφή επιθετικότητας, η οποία εκδηλώνεται στο χώρο του σχολείου και έχει έντονες αρνητικές επιδράσεις σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού σε εφήβους μαθητές στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Νομό Ιωαννίνων. Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι είναι η διερεύνηση του κατά πόσο δημογραφικοί παράγοντες και παράγοντες για την κοινωνική ζωή των εφήβων σχετίζονται με τη συμμετοχή τους σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού από την πλευρά του θύματος, καθώς και του κατά πόσο η θυματοποίησή τους σχετίζεται με την κατάθλιψη, το άγχος και το επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους. Επιπλέον, στόχος είναι ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 792 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Συγκεκριμένα, 412 (52%) ήταν μαθητές Γ’ Γυμνασίου και 380 (48%) ήταν μαθητές Α’ Λυκείου. Για τη συλλογή των δεδομέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

INTRODUCTION: Bullying constitutes a form of aggressiveness, which takes place in the school area and has strong negative effects on all the involved member of the school community.PURPOSE AND TARGETS: The purpose of the research, is the study of the phenomenon of bullying regarding teenage students in Greece and more specifically in the County of Ioannina. Side research targets are the investigation of whether demographic factors and factors about social life of teenagers are related with their participation at bullying incidents from the side of the victim, as well as whether their victimization is related with depression, anxiety and the level of their selfesteem. Furthermore, this study aims to detect the differences between the students of Gymnasium and Lyceum.MATERIAL AND METHOD: The sample of this research consists of 792 students from Gymnasium and Lyceum. In specific, 412 (52%) were students of the third grade of Gymnasium and 380 (48%) were students of the first grade of Lyce ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43498
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43498
ND
43498
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship of victimization as a result of bullying, with depression, anxiety and self-esteem for third grade students and High School A students at the department of Ioannina
Συγγραφέας
Ιωαννίδης, Χαρίλαος (Πατρώνυμο: Νέστωρ)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Κόυτρας Βασίλειος
Γιώτσα Άρτεμη
Παγγέ Πολυξένη
Μπρούζος Ανδρέας
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Θάνος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικός εκφοβισμός; Αυτοεκτίμηση; Κατάθλιψη; Άγχος; Ενδοσχολική βία; Θυματοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
186 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)