Ιωάννης Δεσποτόπουλος: από το Μπαουχάους στη μελέτη για το Πολιτιστικό Κέντρο της Αθήνας

Περίληψη

Τι θα ήταν η Μίλητος χωρίς την Αγορά της; Πώς επιτυγχάνεται ο διάλογος ανάμεσα στους χώρους και στα κτίρια της Αγοράς και την αρχιτεκτονική της σύγχρονης πόλης; Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά το έργο του Έλληνα αρχιτέκτονα Ιωάννη Δεσποτόπουλου – ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’30, με τον σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων, και τη συμμετοχή του στο IV CIAM της Αθήνας – έτσι όπως αυτό προκύπτει μέσα από την ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που ο ίδιος άγγιξε με την αρχιτεκτονική του. Ο Δεσποτόπουλος ήταν παρών σε πολλές κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της σύγχρονης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Σπούδασε στο Bauhaus και στο Πολυτεχνείο του Αννόβερου. Συμμετείχε στα προγράμματα κατασκευής σχολείων και σανατόριων στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του '30. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την παραμονή του στη Σουηδία εκπόνησε έργα πολιτιστικών κέντρων για πολλές σουηδικές πόλεις. Η μελέτη του για το πολιτιστικό κέντρο της Αθήνας, το 1959, αποτελεί το αποκορύφωμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

What would have been Miletus without its Agoras? How could be achieved the dialogue between the spaces and the buildings of the Agora with the modern city? This thesis studies the work of the Greek architect Ioannis Despotopoulos – who started his career in Greece during the thirties with projects for public buildings and his participation in the IV CIAM of Athens – by analyzing the most important themes that emerge from his architecture. Despotopoulos was present in many crucial moments of the history of modern European architecture. He studied in the Bauhaus and the Polytechnic of Hannover. He participated in the programs for the construction of schools and sanatoriums in Greece during the Thirties. After World War II, and during his stay in Sweden he elaborated projects of cultural centers for many Swedish cities. The period of projects of public buildings related to culture themes culminated in 1959 with the project for the cultural center of Athens, which constitutes the most repr ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cosa sarebbe stata Mileto senza le sue agorà? Come dialogano gli spazi e gli edifici dell’agorà con la città moderna? A partire da riflessioni come queste sugli spazi pubblici, sul rapporto tra città storica e moderna, e soprattutto sull’importanza degli spazi collettivi urbani, la tesi ripercorre la carriera dell’architetto greco Ioannis Despotopoulos – iniziata negli anni Trenta con i primi progetti in Grecia e la partecipazione al IV CIAM di Atene – analizzando i temi più importanti che emergono dalle sue opere. Despotopoulos fu presente in molti momenti nevralgici dell’architettura moderna europea. Si formó nel Bauhaus e nel Politecnico di Hannover. Collaboró ai programmi per la realizzazione di scuole e sanatori in Grecia negli anni Trenta. Nel secondo dopoguerra e durante la sua permanenza in Svezia progettó centri culturali per molte città svedesi. Questo periodo di progetti pubblici dedicati alla cultura culminó con il progetto nel 1959 per il centro culturale di Atene. Il prog ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/51004
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51004
ND
51004
Εναλλακτικός τίτλος
Ioannis Despotopoulos: from Bauhaus to the modern Agora of Athens
Ioánnis Despotópoulos: dal Bauhaus all'Agorà moderna di Atene
Συγγραφέας
Ζαρούλας, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Politecnico di Milano
Εξεταστική επιτροπή
Pracchi Attilio
Lahuerta Juan Jose
Bonaretti Pellegrino
Giacumacatos Andreas
Cofano Paola
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Κατασκευή και Οικοδομική τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ιωάννης Δεσποτόπουλος; Αρχιτεκτονική-δεκαετία 1930; Ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική; Σουηδική μοντέρνα αρχιτεκτονική; Πολιτιστικά κέντρα; Gunnar Asplund; Fred Forbát
Χώρα
Ιταλία
Γλώσσα
Ιταλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.