Ρυθμιστικός σχεδιασμός της υπαίθρου στην Ελλάδα: πολιτικές, εφαρμογή και αποτίμηση

Περίληψη

Έχει επισημανθεί στη θεωρία ότι, η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε ζητήματα χρήσεων γης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η υστέρηση αυτή αναφέρεται στην απουσία Σχεδίων Χρήσεων Γης (ΣΧΓ) για το σύνολο της επικράτειας, καθώς το 2020 μόλις το 20% των δημοτικών ενοτήτων της χώρας διέθεταν ΣΧΓ, τα οποία υλοποιούνταν με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ). Τα ΣΧΓ/ΓΠΣ θεωρούνται σημαντικά διότι αντιμετωπίζουν καίρια σύγχρονα ζητήματα ρύθμισης και ανάπτυξης του χώρου στο δημοτικό επίπεδο και καθορίζουν, μεταξύ άλλων, την οριοθέτηση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ζωνών και τις χρήσεις γης στην ύπαιθρο με κύριο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός Δήμου. Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης, που επιχειρείται μια εμφατική ενίσχυση της «ανάπτυξης» σε βάρος του «περιβάλλοντος», κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των ΣΧΓ/ΓΠΣ και συνακόλουθα ο καθορισμός των χρήσεων γης για την ύπαιθρο.Η παρούσα διατριβή επιχειρεί αρχικά, παρουσιάζοντας μία ιστορική αναδρομή του θεσμικού πλαισίου για τη χωροταξία-πολεο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It has been stated in theory that, our country lags significantly in land use management compared to other European countries. This lag refers to the absence of Land Use Plans (LUP) for the whole territory, as in 2020 only 20% of the municipalities of the country had LUP, which were implemented with the General Urban Plans (GUP). The LUP/GUP are considered important because they face contemporary, crucial issues of regulation and development of space at the municipal level and determine, inter alia, the demarcation of environmental and development zones and land use issues in the rural area, with the main goal of sustainable development of a Municipality. However nowadays, given that in the last decade of the economic crisis an emphatic enhancement in ‘growth’ at the expense of the ‘environment’ is attempted, the completion of the LUP/GUP is deemed necessary and consequently the determination of land uses in the rural area.This thesis initially presents a historical reviewof the instit ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
DOI
10.12681/eadd/50920
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50920
ND
50920
Εναλλακτικός τίτλος
Rural land use planning in Greece: policies, implementation and evaluation
Συγγραφέας
Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα του Άγγελος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Λαλένης Κωνσταντίνος
Γοσποδίνη Αναστασία-Ασπασία
Χαϊνταρλής Μάριος
Γιαννακού Αθηνά
Γούσιος Δημήτριος
Μέλισσας Δημήτριος
Ποζουκίδου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία ➨ Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιασμός χρήσεων γης; Ύπαιθρος; Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.