Η διαγνωστική εγκυρότητα της νευροψυχολογικής εκτίμησης σε ηλικιωμένα αναλφάβητα άτομα

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επίδοση σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες γνωστικά υγιών (χωρίς άνοια) αναλφάβητων ατόμων σε σύγκριση με γνωστικά υγιή εγγράμματα άτομα και εγγράμματα άτομα με γνωστική έκπτωση, ώστε να αναδειχθούν οι δοκιμασίες οι οποίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην κλινική διάγνωση αναλφάβητου πληθυσμού. Ο βασικός σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η καταλληλότητα των νευροψυχολογικών δοκιμασιών για τη διαγνωστική εκτίμηση ηλικιωμένων αναλφάβητων ατόμων. Το δείγμα της συγχρονικής μελέτης αποτέλεσαν 1794 ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω), όλοι συμμετέχοντες του ερευνητικού προγράμματος Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD) που διεξάγεται στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες (γνωστικά υγιείς ή με γνωστική έκπτωση) σύμφωνα με το επίπεδο λειτουργικότητάς τους (υψηλή ή χαμηλή), καθώς επίσης, σύμφωνα με το αν έχουν φοιτήσει ή όχι στην τυπική εκπαίδευση. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε μια πλήρης συστοιχία νευροψυχολογικών δοκιμασιών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the current study we explored the neuropsychological test performance of cognitively healthy illiterate individuals (i.e., without dementia) and their literate counterparts, as well as their literate peers with cognitive impairment, to identify useful tools for the clinical assessment of illiterate individuals. The main purpose of the study was to investigate the appropriateness of cognitive tasks in the diagnostic assessment of older illiterate individuals. The sample of this cross-sectional study included 1794 older adults, all participants of the Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD) study in Greece. The participants were divided in groups (cognitively healthy or with cognitive impairment) according to their level of functioning (high-low) and their educational level (attended formal schooling or not). A comprehensive neuropsychological battery was administered evaluating memory (verbal and visual), visuospatial perception, attention/information processin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50606
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50606
ND
50606
Εναλλακτικός τίτλος
The diagnostic validity of neuropsychological assessment in illiterate older adults
Συγγραφέας
Μανδυλά, Μαρία-Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοσμίδου Μαρία- Ελένη
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Σκαρμέας Νικόλαος
Αρετούλη Ελένη
Μεσσήνης Λάμπρος
Κιοσέογλου Γρηγόριος
Δαρδιώτης Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Πειραματικη και Γνωστική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αναλφάβητοι; Εγγράμματοι; Νευροψυχολογική εκτίμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)