Ψυχοπαθολογία, εικόνα εαυτού και μαθησιακό προφίλ παιδιών και εφήβων με νευροκαρδιογενή συγκοπτικά επεισόδια: ο ρόλος του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος

Περίληψη

Τα Νευροκαρδιογενή Συγκοπτικά Επεισόδια (ΝΚΣ) είναι κοινά σε παιδιά και εφήβους. Καμία έρευνα δεν έχει αξιολογήσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε παιδιά με ΝΚΣ σε σύγκριση με υγιή παιδιά.Στόχος: Να αξιολογηθούν α) η καταθλιπτική συμπτωματολογία, το προφίλ αυτοεκτίμησης και οι δυνατότητες και δυσκολίες των παιδιών με ΝΚΣ σε σύγκριση με υγιή παιδιά, β) το ψυχολογικό προφίλ των γονέων και η συνοχή και προσαρμοστικότητα της οικογένειας και γ) η σχέση μεταξύ της εμφάνισης των συγκοπτικών επεισοδίων και της μεταβλητότητας του ψυχολογικού προφίλ κατά τη διάρκεια ενός μέσου διαστήματος επανεκτίμησης (2 έτη). Για τη διερεύνηση περιορισμών που σχετίζονται με την ετεροαναφορά των γονέων σχετικά με τις ενδογενείς διαταραχές των παιδιών τους, συμπεριελήφθησαν και συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς όλων των παιδιών.Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 45 παιδιά με ΝΚΣ τα οποία συγκρίθηκαν με 45 υγιή παιδιά όμοια ως προς το φύλο και την ηλικία. Πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη με τα παιδιά, το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Neurocardiogenic syncope (NCS) is common in children and adolescents while, to this end, no studies have evaluated depressive symptoms in pediatric NCS patients in comparison with healthy controls.Aim: (a) to assess depressive symptomatology, selfperception profile and strengths and difficulties in children and adolescents with NCS, in comparison with an age- and gender-matched sample of healthy participants; (b) to examine parents’ psychological profile and family cohesion and adaptability (c) to examine the relationship between syncope recurrence and alterations in the psychological profile during a medium-term follow-up (2 years). For limitations associated with parents’ reports of their children’s internalized disorders we included interviews of the teachers of both samples in both phases.45 patients with NCS were compared with 45 age - and gender - matched controls.A semi-structured interview with children, parents and teachers was held, while standardized tools for the Greek popu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42165
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42165
ND
42165
Εναλλακτικός τίτλος
Psychopathology, self esteem and learning profile of children and adolescents with neurocardogenic syncope: the role of the family and the school environment
Συγγραφέας
Παππά, Αργυρώ-Ειρήνη (Πατρώνυμο: Θεοφάνης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντής Θωμάς
Κωλέττης Θεόφιλος
Μαυρέας Βενετσάνος
Βλάχος Αντώνιος
Τατσιώνη Αθηνά
Τσιμηχόδημος Βασίλειος
Πετρίκης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Νευροκαρδιογενή συγκοπτικά επεισόδια; Κατάθλιψη; Παιδιά; Έφηβοι; Ερωτηματολόγιο παιδικής κατάθλιψης; ΠΑΤΕΜ; Ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
190 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)