Από τα παιδιά σε κίνδυνο στα επικίνδυνα παιδιά: κοινωνικός έλεγχος, θεσμικός χειρισμός και κοινωνικο-εκπαιδευτικές πρακτικές απευθυνόμενα σε εφήβους ανάμεσα στην προστασία και την τιμωρία

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η θεσμική μεταχείριση των ανηλίκων και το ιδεώδες της κοινωνικο-εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσα στα ιδρύματα προστασίας και στα κέντρα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων στην Καταλωνία της Ισπανίας. Η έρευνα βασίζεται στην ιδέα της άμεσης σύνδεσης του θεσμικού χειρισμού των ανηλίκων με την πραγματικότητα της κοινωνικής σύγκρουσης και τον μηχανισμό του κοινωνικού ελέγχου. Τα υπό μελέτη ιδρύματα προβάλλουν στον επίσημο λόγο ότι ο σκοπός της λειτουργίας τους είναι, κυρίως, εκπαιδευτικός. Η έρευνα διερευνά αυτή την αναφορά στο εκπαιδευτικό στοιχείο λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιστορικά, αρκετοί τιμωρητικοί και παραβιαστικοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεσμοί και πρακτικές έχουν παρουσιαστεί ως φορείς και μέσα εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης, θεραπείας.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διατριβή θέτει ως κεντρικά ζητήματα: α) Την κατάδειξη της παρουσίας κοινών στοιχείων μεταξύ των υπό μελέτη προνοιακών ιδρυμάτων και κέντρων της ποινικής δικαιοσύνης ανηλί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topical focus of the present study are the social welfare institutions for unaccompanied children and youth detention centers in Catalonia (Spain). The particular institutions claim that with reference to minors and young people, their character and purpose is primarily educational. The research investigates the alleged educational character of these institutions, especially when considering that historically several punitive measures and treatments were presented as educational, re-educational and/or therapeutic. The research also investigates how the treatment of minors in relevant institutions is determined and shaped by the needs and processes of social control. First, the focus is on assessing the common elements of the protective institutions and penal institutions that allow them to state that governs the model of "carceral pedagogy" and that these institutions belong to a "carceral continuum". Among the various elements that are fundamental in this type of pedagogy and were ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El objeto de estudio de la tesis doctoral son los centros de internamiento para menores desamparados y los centros cerrados de justicia juvenil. Estas instituciones, proclaman que la naturaleza y la finalidad de sus intervenciones es educativa. La investigación profundiza en esta reivindicación de “lo educativo” teniendo presente también que, históricamente, varias medidas y tratamientos punitivos se han representado como educativos, reeducativos, terapéuticos.Asimismo, se considera que el referido tratamiento en los centros de menores es trascendido y configurado por los procesos y las necesidades del control social. En primer lugar, se buscan los elementos comunes de las instituciones protectoras y de las instituciones penales que permiten afirmar que en ellas rige el modelo de “Pedagogía carcelaria” y que estas instituciones pertenecen a un “continuum carcelario”. Entre los distintos elementos que ponen de manifiesto el dominio de este tipo de pedagogía y que son comunes en el ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50360
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50360
ND
50360
Εναλλακτικός τίτλος
From the children at risk to the dangerous children: social control, institutional treatment and socio-educational practices towards teenagers between protection and punishment
De los niños en peligro a los niños peligrosos: control social, tratamiento institucional y prácticas socioeducativas hacia adolescentes entre la protección y el castigo
Συγγραφέας
Σιταρά, Μαρκέλλα του Μάμας
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Universidad de Barcelona
Εξεταστική επιτροπή
Rivera Beiras José Ignasio
Núñez Pérez Violeta
Silveira-Gorski Héctor
Moyano Mangas Segundo
García Molina José
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικός έλεγχος; Ανήλικοι; Ιδρύματα προστασίας ανηλίκων; Φυλακές ανηλίκων; Ανθρώπινα δικαιώματα; Εκπαίδευση
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Ισπανικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)