Χαρακτηριστικά της διαγλωσσας (ενδιάμεσης γλώσσας) των ελλήνων που σπουδάζουν την αγγλική ως ξένη γλώσσα

Περίληψη

Οι Έλληνες μαθητές αγγλικών αντιμετωπίζουν πολλά είδη μαθησιακών προβλημάτων σχετικά με την κατάκτηση του αγγλικού ηχητικού συστήματος, της γραμματικής και του λεξιλογίου. Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τα λάθη που κάνουν οι Έλληνες που μαθαίνουν αγγλικά σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της Διαγλώσσας των Ελληνικών Μαθητών (GEIL). Η έρευνα βασίζεται σε λανθασμένη παραγωγή γραπτού λόγου στα αγγλικά προσπαθώντας να βρει απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1) Ποια συγκεκριμένα σφάλματα με υψηλή συχνότητα αποτελούν μέρος του GEIL; 2) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συγκεκριμένων ελληνικών λαθών και γενικών λαθών που διαπράττουν άλλοι ξένοι μαθητές αγγλικών; 3) Χρειάζεται κάθε ένα από αυτά τα είδη σφαλμάτων διαφορετική αντιμετώπιση στη διαδικασία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας; Η ολοκλήρωση του βασικού στόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: α) Προσδιορισμός των πιο συχνών σφαλμάτων. β) Ταξινόμηση των σφαλμάτων. γ) Προσδιορισμός των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Greek learners of English face many kinds of learning problems concerning the acquisition of the English sound system, grammar and vocabulary. The main purpose of the paper is to investigate the mistakes made by Greeks learning English in an attempt to identify the morpho-syntactic features of Greek Learners' Interlanguage(GEIL). The research is based on erroneous written language production in English attempting to find answers to the following research questions: 1) Which specific errors with high frequency are part of the GEIL?; 2) What is the difference between specific Greek errors and general errors committed by other foreign learners of English?; 3) Do each of these types of errors need different treatment in the process of English language learning? The completion of the basic aim involves the following steps: a)Identification of the most frequent errors; b) Classification of the errors; c)Identification of their possible causes; d) Assessment of their belonging to GEIL. Error ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50346
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50346
ND
50346
Εναλλακτικός τίτλος
Specifics of interlanguage of greek learners of english as a foreign language
Συγγραφέας
Καούνη, Πηνελόπη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
South-West University "Neofit Rilski"
Εξεταστική επιτροπή
Tomaneva Svetla
Chankova Yana
Vasselinov Dimitar
Dimitrova-Gyuzeleva Svetlana
Yanev Boryan
Dimitrova Milena
Chankova Yana
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Λέξεις-κλειδιά
Interlanguage
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)