Η διδασκαλία του αλγοριθμικού προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με χρήση ήχου

Περίληψη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ επιτυγχάνουμε τους στόχους του προγράμματος σπουδών, θεωρείται δύσκολο να διδάξουμε τον προγραμματισμό (αρκετές μελέτες παρουσιάζονται σ’ αυτήν την έρευνα). Ωστόσο, όταν η διδασκαλία υποστηρίζεται από κατάλληλες μεθοδολογίες, η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε πρώτη φάση, στο Κεφάλαιο 1, που αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο,περιγράφεται ο ρόλος και ο σκοπός του αλγοριθμικού προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα, ο σκοπός και η διάρθρωση της διατριβής. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία συνοπτική αναδρομή στη σημερινή κατάσταση των εκπαιδευτικών εργαλείων. Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τις διαφορετικές προσεγγίσεις διδασκαλίας του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εξετάζει στα Κεφάλαια 3, 4 και 5 το πιθανό όφελος των ηχητικών σημάτων ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας. Βασίζεται σε μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης, πειραματισμού, ποσοτικής, ποιοτικής ανάλυσης και αξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It is considered hard to teach programming in secondary education while achieving the aims of curriculum (several studies are presented in this research). However, when teaching is supported by suitable methodologies, learning can be ameliorated. Under this premise, the first part, chapter 1, which is the introductory chapter, describes the role and purpose of algorithmic programming in Secondary Education, as well as the research questions, the purpose and the structure of the dissertation. Chapter 2 includes a concise retrospection of the current situation of teaching tools. This thesis discusses different teaching approaches to programming in secondary (high-school) education and examines the potential benefit of sound-alerts as a complementary teaching tool in Chapters 3, 4 and 5. It is based on a methodology of participatory observation, experimentation, quantitative, qualitative analysis and evaluation.Furthermore a description, analysis, evaluation of proposed teaching scenarios ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50019
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50019
ND
50019
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching algorithmic programming in secondary education through sound
Συγγραφέας
Σκληρού, Θεοφανή (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής . Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξεταστική επιτροπή
Τσελίκας Νικόλαος
Γεωργάκη Αναστασία
Πατρικάκης Χαράλαμπος
Ανδρεοπούλου Αρετή
Μοσχολιός Ιωάννης
Αναγνωστοπούλου Χριστίνα
Ζάννος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Διεπιστημονικές εφαρμογές επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά
Αλγοριθμικός προγραμματισμός; Προσομοίωση; Ακουστικές ειδοποιήσεις; Υπολογιστική σκέψη; Ψυχοακουστική αντίληψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)