Μέτρηση εμβαδών επίπεδων επιφανειών, από μαθητές Ε΄Δημοτικού, μέσω διερεύνησης

Περίληψη

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα από τα βασικά αντικείμενα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων θεμελιωδών για την περαιτέρω εξέλιξη των μαθητών, αλλά και τη συνολική διαμόρφωση της προσωπικότητά τους (Kablan., et al, 2013). Η διδασκαλία των Μαθηματικών στοχεύει στη κατανόηση της χρηστικής και πρακτικής διάστασής τους και στη συνειδητοποίηση της εφαρμογής τους στην καθημερινή ζωή. (Cifarelli & Sevim, 2015˙ Παπαδόπουλος, 2013). Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σαφές μέσα από την οικοδόμηση και ανακάλυψη της γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια και ποικίλες συνθήκες διδασκαλίας, εντός των οποίων, ο μαθητής συσχετίζει, νοηματοδοτεί και αποκτά πολλαπλά οφέλη σε γνωστικό, μεταγνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο (Kολέζα, 2000˙ Olanoff, Lo & Tobias, 2014).Στο πέρασμα των χρόνων έχουν διατυπωθεί διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα: «Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν και να κατανο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mathematics is one of the main subjects of compulsory education and contributes to the acquisition of knowledge and skills fundamental to the further development of students, but also to the overall formation of their personality (Kablan., Et al, 2013). The teaching of Mathematics aims at understanding their useful and practical dimension and to realize their application in their daily lives (Cifarelli & Sevim, 2015 Papadopoulos, 2013). This can be made clear through the construction and discovery of knowledge in different contexts and different teaching conditions, in which the student correlates, interprets and obtains multiple benefits on a cognitive, metacognitive and emotional level (College, 2000 Olanoff, Lo & Tobias, 2014). Over the years, various pedagogical approaches have been formulated that try to answer the question: “What can teachers do so that students can acquire and understand mathematical knowledge?”. In addition to the consolidation of the subject in different conte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49738
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49738
ND
49738
Εναλλακτικός τίτλος
Inquiry based plane surface measurement by students in 5th grade
Συγγραφέας
Βαϊτσίδη, Γεωργία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Καφούση Σουλτάνα
Σταθοπούλου-Βασιλονικολού Χαρίκλεια
Δεσλή Δέσποινα
Τάτσης Κωνσταντίνος
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική των μαθηματικών; Διερευνητική μέθοδος; Μέτρηση εμβαδού; Επιχειρηματολογία; Δημοτικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)