Η βαριά αμέλεια στο Ιδιωτικό Δίκαιο

Περίληψη

Για την καθίδρυση αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διατάξεις του αστικού κώδικα και βάσει του εφαρμοζόμενου συστήματος υποκειμενικής ευθύνης, αρκεί κατά κανόνα οποιαδήποτε μορφή πταίσματος. Εμφαίνεται, λοιπόν, εκ πρώτης όψεως πως η έννοια της βαριάς αμέλειας είναι νομικά αδιάφορη. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάδειξη του τεράστιου επιστημονικού ενδιαφέροντος, των θεωρητικών πτυχών και της ύψιστης πρακτικής αξίας της βαριάς αμέλειας. Στον πυρήνα της μελέτης εντοπίζεται η προσπάθεια σαφούς οριοθέτησης και ακριβούς εννοιολογικού προσδιορισμού της έννοιας της βαριάς αμέλειας, πλαισιωμένη με όσο το δυνατόν πιο συνοπτική, συνάμα, όμως, περιεκτική και κατά το δυνατόν πειστική σφαιρική ανάλυση όλων των αναπτυχθεισών για την εν λόγω έννοια θεωριών.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

For the establishment of civil liability, according to the fundamental provisions of the civil code and based on the applied system of fault-based liability, any form of fault is usually sufficient. It seems, then, at first sight that the notion of gross negligence is legally indifferent. The purpose of this dissertation is to highlight the enormous scientific interest, theoretical aspects and the highest practical value of gross negligence. At the core of the dissertation is the attempt to clearly delineate and accurately conceptualize the notion of gross negligence, framed by the most concise, yet comprehensive and as convincing as possible comprehensive analysis of all the theories developed for this notion.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49618
ND
49618
Εναλλακτικός τίτλος
Gross negligence in Private Law
Συγγραφέας
Σακκόπουλος, Παναγιώτης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Νομική. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Χελιδόνης Απόστολος
Κιτσαράς Λάμπρος
Φίλιος Χρίστος
Παπαρσενίου Παρασκευή
Παντελίδου Καλλιρόη
Τσολακίδης Ζαφείριος
Καστρήσιος Ελευθέριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Βαριά αμέλεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.