Προγνωστική αξία της αντιπονεκτίνης και της ιντερλευκίνης -10 (IL-10) στην οξεία παγκρεατίτιδα

Περίληψη

Εισαγωγή: Η οξεία παγκρεατίτιδα ακολουθεί συνήθως μια ήπια αυτοπεριοριζόμενη πορεία με πλήρη αποκατάσταση. Ωστόσο, περίπου 20% -30% των ασθενών παρουσιάζονται με σοβαρή κλινική εικόνα, η οποία συνδέεται με την μορφολογική συσχέτιση της ενδοπαγκρεατικής και εξωπαγκρεατικής νέκρωσης. Ανάλογα με την παρουσία και την έκταση της νέκρωσης, οι λοιμώξεις του παγκρέατος παρατηρήθηκαν στο 30%- 70 % των ασθενών και σχετίζονται με σημαντική αύξηση της νοσηρότητας και θνητότητας. Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της παγκρεατικής λοίμωξης είναι μείζονος σημασίας γιατί επηρεάζει έντονα την περαιτέρω λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Οι περισσότεροι ασθενείς με στείρα νέκρωση διαχειρίζονται επιτυχώς με συντηρητική θεραπεία, ενώ αποδεδειγμένη παγκρεατική λοίμωξη με γενικευμένα συμπτώματα σήψης είναι ένδειξη για επεμβατική ή χειρουργική θεραπεία.Αντιμετωπίζοντας αυτό το δίλημμα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ένα έγκυρο μέσο για τη διάγνωση της παγκρεατικής λοίμωξης και της σήψης. Πέρα από τα διάφορα πολυπαρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Acute pancreatitis usually follows a mild self-limiting course with complete recovery. However, approximately 20% -30% of patients present with a severe clinical picture, which is associated with the morphological association of intrapancreatic and extrapancreatic necrosis. Depending on the presence and extent of necrosis, pancreatic infections were observed in 30% - 70% of patients and are associated with a significant increase in morbidity and mortality.Early and accurate diagnosis of pancreatic infection is of major importance because it strongly influences further treatment decisions. Most patients with sterile necrosis are successfully managed with conservative treatment, and proven pancreatic infection with generalized sepsis is an indication for invasive or surgical treatment.Faced with this dilemma, there is great interest in a valid means of diagnosing pancreatic infection and sepsis. In addition to the various multifactorial scoring systems, a number of biochemi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49583
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49583
ND
49583
Εναλλακτικός τίτλος
Prognostic value of antiponectin and interleukin-10 (IL-10) in acute pancreatitis
Συγγραφέας
Καρκούλιας, Κυριάκος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βιολογικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαπαναγιώτου Αγγελική
Παπαβασιλείου Αθανάσιος
Καραμούζης Μιχαήλ
Πιπέρη Χριστίνα
Αλεξάνδρου Ανδρέας
Παπαλάμπρος Αλέξανδρος-Λουκάς
Νταλαμάγκα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Χειρουργική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική έρευνα και Πειραματική ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Προγνωστική αξία; Καρκίνος παγκρέατος; Οξεία παγκρεατίτιδα; Νεοπλασματικός αυξητικός παράγοντας TGF-b1; Νευροτενσίνη; Οστεονεκτίνη; Αντιπονεκτίνη; Ιντερλευκίνη-10
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.