Μοριακός έλεγχος της αποτελεσματικότητας αδρανοποίησης των στελεχών των Εντεροϊών Sabin 1 και Echo 12, χρησιμοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα: κυτταροκαλλιέργειας/Real time RT-PCR και Real time RT-LAMP: επίπτωση της αδρανοποίησης στο ιικό γονιδίωμα

Περίληψη

Οι Εντεροϊοί είναι μέλη της οικογένειας Picornaviridae του γένους Enterovirus και ταξινομούνται στην τάξη IV κατά Baltimore, καθώς το γονιδίωμα τους αποτελείται από ένα μονόκλωνο RNA θετικής πολικότητας. Πρόκειται για μικρούς μη ελυτροφόρους ιούς, που διαθέτουν ένα εικοσαεδρικό πρωτεϊνικό καψίδιο που προστατεύει το γενετικό τους υλικό. Οι Εντεροϊοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο ανήκουν σε τέσσερεις ομάδες: EV-A, EV-B, EV-C και EV-D και μεταδίδονται μέσω της κοπρανο-στοματικής οδού. Εντοπίζονται σε κλινικά δείγματα, τρόφιμα και στο περιβάλλον. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η μοριακή μελέτη της θερμικής αδρανοποίησης των στελεχών Sabin 1 και Echo 12 που ανήκουν στις ομάδες C και B αντίστοιχα, καθώς και της επίπτωσης της θερμικής αδρανοποίησης στο ιικό γονιδίωμα και κατά συνέπεια στην ικανότητα των ιών αυτών να μολύνουν κύτταρα και να ολοκληρώνουν επιτυχώς τον κύκλο ζωής τους. Η επιλογή δύο διαφορετικών ιικών στελεχών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες του ίδιου γένο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Enteroviruses are members of Picornaviridae family, Enterovirus genus and are classified into class IV according to Baltimore classification system, since their genome consists of a positive sense single stranded RNA molecule. Enteroviruses are small, non-enveloped viruses, with an icosahedral protein capsid protecting their genetic material. Human Enteroviruses are classified into four groups: EV-A, EV-B, EV-C and EV-D and transmitted via fecal-oral route. They have been detected in clinical samples, so as well as in food and in the environment. The aim of the present PhD thesis was the molecular monitoring of thermal inactivation efficiency of Enteroviruses strains Sabin 1 and Echo 12, which belong to EV-C and EV-B respectively, and reveal the impact of thermal inactivation on the integrity of viral genome and the subsequent aptitude of Sabin 1 and Echo 12 to infect their hosts and complete successfully their replication cycle. The selection of two viral strains that belong to dif ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49566
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49566
ND
49566
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular monitoring of inactivation efficiency of Enteroviruses, strains Sabin 1 and Echo 12 by using an integrated system: cell culture/Real Time RT-PCR and Real Time RT-LAMP: impact of inactivation on viral genome
Συγγραφέας
Δάσκου, Μαρία του Αργύριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μόσιαλος Δημήτριος
Αμούτζιας Γρηγόριος
Καρακασιλιώτης Ιωάννης
Σουρβίνος Γεώργιος
Κοτταρίδη Χριστίνα
Γκαρτζονίκα Κων/να
Σιαφάκας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία ➨ Ιατρική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εντεροϊοί; Μοριακή ιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)