Αειφόρος ανάπτυξη, τοπική αυτοδιοίκηση και περιβαλλοντική ηθική

Περίληψη

H παρούσα διατριβή σκοπό έχει, να συνδέσει την αειφόρο ανάπτυξη, αλλά και την εφαρμογή της στη χώρα μας και ειδικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιβαλλοντική ηθική, αλλά και να αποδείξει πως δίχως την περιβαλλοντική ηθική και τις θεωρίες αυτής δε δύναται να επιτευχθεί η αειφορία. Στα δύο πρώτα κεφάλαια γίνεται εκτενής παρουσίαση της περιβαλλοντικής ηθικής. Αρχικά αναλύονται οι έννοιες της ηθικής, του ήθους, της εγγενής και εργαλειακής αξίας, οι κυριότεροι κλάδοι τις εφαρμοσμένης ηθικής, καθώς και η διαγενεακή, η περιβαλλοντική και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ακολουθεί αναφορά στην περιβαλλοντική ηθική και σε θεωρίες αυτής, όπως η ανθρωποκεντρική, η βιοκεντρική, η οικοκεντρική ηθική κλπ. Στα τέσσερα επόμενα κεφάλαια γίνεται αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και πως επηρεάζεται αυτή από την περιβαλλοντική ηθική. Γίνεται προσδιορισμός των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και των αιτιών που τα προκαλούν, αποτυπώνονται οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και οι στόχοι αυτής, ενώ γίνετα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation aims not only to connect sustainable development, but also to adjust it in our country and especially in local government, with environmental ethics, but it is notable that without environmental ethics and its theories, sustainability cannot be achieved. In the first two chapters, there is an extensive presentation of environmental ethics. Initially, the concepts of ethics, of the ethos, inherent and instrumental value, the main branches of applied ethics, as well as intergenerational, environmental and social justice are analyzed. The following is a reference to environmental ethics and its theories, such as anthropocentric, biocentric, eco-centric ethics, etc. In the next four chapters, reference is made to sustainable development and how it is affected by environmental ethics. The environmental problems and the reasons that cause them are identified, the principles of sustainable development are beingimprinted, while extensive reference is made to environmen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47595
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47595
ND
47595
Εναλλακτικός τίτλος
Sustainable development, local government and environmental ethics
Συγγραφέας
Τσιμικλή, Ιωάννα-Μαρία (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Μαρκαντωνάτος Ανδρέας
Πολίτης Γεώργιος
Πανταζάκος Παναγιώτης
Καραβάς Ορέστης
Ξέστερνου Μαρία
Σωτηρίου Μαργαρίτα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ηθική; Περιβάλλον; Περιβαλλοντική ηθική; Αειφόρος ανάπτυξη; Τοπική αυτοδιοίκηση; Περιβαλλοντικές θεωρίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
286 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)