Μελέτη και αξιολόγηση του υποχλωριώδους νατρίου ως απολυμαντικού του θρεπτικού διαλύμματος και της εφαρμογής συμβιωτικών μικροοργανισμών στην ανάπτυξη φυτών σε υδροπονικά συστήματα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση και προσδιορισμός του αποτελεσματικότερου δοσολογικού σχήματος υποχλωριώδους νατρίου (NaClO) για την απολύμανση του θρεπτικού διαλύματος, ο έλεγχος εμφάνισης πιθανής φυτοτοξικότητας λόγω της χρήσης του, η ανίχνευση πιθανών οργανοχλωριωμένων μεταβολιτών καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης ωφέλιμων ανταγωνιστικών και συμβιωτικών μικροοργανισμών με σκοπό την προστασία υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών από παθογόνους μικροοργανισμούς που αναπτύσονται μέσω της ριζόσφαιρας. Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, διεξήχθησαν προκαταρκτικά πειράματα σε καλλιέργεια μαρουλιού και στη συνέχεια πειράματα σε καλλιέργεια τομάτας, σε υαλόφρακτο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας. Στο προκαταρκτικό πείραμα, διερευνήθηκε η επίδραση δύο συγκεντρώσεων υποχλωριώδους νατρίου (1 ppm, 3 ppm) στο θρεπτικό διάλυμα, καλλιέργειας μαρουλιού της ποικιλίας Helen (Lot 20142-004), τόσο σε ανοιχτό, όσο και σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. Στο πρώτο πείραμα που πρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of the present thesis was the identification of the most effective dosage of sodium hypochlorite (NaClO) for the disinfection of the nutrient solution, the control of phytotoxicity due to its use, as well as the investigation of possibility of the use of beneficial and symbiotic microorganisms, with the purpose to protect hydroponic cultivation from soilborne microorganisms. For the purpose of this thesis, preliminary experiments were performed in lettuce cultivation, followed by tomato, both in a hydroponic system. The preliminary experiment studied the effect of two concentrations of sodium hypochlorite (1 ppm, 3 ppm) in nutrient solution for the cultivation of the Helen variety lettuce (Lot 20142-004) in an open, as well as in a closed hydroponic system. At the first experiment, which took place on tomato (hybrid Formula F1) plants in an open hydroponic system where the growth substrate was inoculated with the soilborne fungus F. oxysporum f.sp. lycopersici, two doses of so ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
DOI
10.12681/eadd/49450
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49450
ND
49450
Εναλλακτικός τίτλος
Study and evaluation of sodium hypochlorite as a nutrient solution disinfectant and the application of symbiotic microorganisms in plant development in hydroponic systems.
Συγγραφέας
Κέφη, Αικατερίνη του Ηλίας
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πομώνης Φίλιππος
Σάββας Δημήτριος
Πατακιούτας Γεώργιος
Καριπίδης Χαράλαμπος
Σαλάχας Γεώργιος
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Γκούμας Δημήτριος
Σαϊτάνης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Αγρονομία και Επιστήμη φυτικής παραγωγής
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Φυτοκομία
Λέξεις-κλειδιά
Υδροπονία; Υποχλωριώδες νάτριο; Φυτοπαθογόνοι μύκητες; Συμβιωτικοί μικροοργανισμοί; Θρεπτικό διάλυμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.