ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (Α. STERILIS,PH. MINOS S.ARVENSIS)

Περίληψη

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ 5 ΕΤΩΝ (1993-1997) ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ 110 ΦΥΤΩΝ ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗΣ (Α. STERILIS)/M^2 , 400 ΦΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟΚΑΡΠΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ (PH.MINOR)/M ^2 ΚΑΙ 140 ΦΥΤΩΝ ΑΓΡΙΟΥ ΣΥΝΑΠΙΟΥ (S.ARVENSIS)/M^2 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΡΕΑΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡ ΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ , ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΚΑΙ TRITICALE , ΕΝΩ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΜΕΩΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ TRITICALE .Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ TRITICALE ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΕΞΑΙΤΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ 61 ΚΑΙ62 % ,ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ ΗΤΑΝ 47 ΚΑΙ 48 % .ΤΕΛΟΣ , Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΣΥΝΑΠΙΟΘ ΚΑΤΑ 50 ΚΑΙ 41 % ΑΝΤΙΙΣΤΟΙ ΧΑ.ΗΜΕΙΩΣΗ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΖΩΤΟ) .ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΒΩΝ Η ΒΛΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ TRITICALE ΑΥΞΗΘΗΚ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

FIVE (1993-1997) YEAR FIELD EXPERIMENTS INDICATED THAT THE TOTAL BIOMASS OF THETHREE THREE WINTER CEREALS (WHEAT , BARLEY , TRITICALE) STUDIED WAS NOT AFFECTED UNTIL EARLY MARCH BY THE PRESENCE OF 110 ,400 ,140 PLANTS M^2 OF WILD OAT (A.STERILIS), LITTLE SEED CANARYGRASS(PH MINOR).AND WILD MUSTARD (S. ARVENSIS) RESPECTIVELY , WAS SIGNIFICANTLY BY THEIR FURTHER PRESENCE .GRAIN YIELD OF BOTH WHEAT AND TRITICALE WAS EQUALLY REDUCED BY 61 AND 48 % BY THE PRESENCE OF WILD OAT OR CANARYGRASS PLANTS , RESPECTIVE LY , WHILE THEIR YEILD REDUCTION DUE TO THE PRESENCE OF WILD MUSTARD PLANTS WAS 50 AND 41 % , RESPECTIVELY.NITROGEN APPLICATION (150 KG N/HA) INCREASED SLIGHTLY THE YIELD OF ALL CROPS GROWNWITHOUT WEED COMPETITION , COMPARED TO THAT OF CONTROL (0 KG N/HA) .ALSO NITROGEN INCREASED TOTAL BIOMASS AND PANICLE STEM NUMBER OF THE THREE WEEDS STUDIED AS WELL AS THEIR COMPETITIVE ABILITY AGAINST THE CROPS .THE SPLIT APPLICATION OF THE NITROGEN (50KG N /HA BEFORE CROP SOWING, A ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/10489
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/10489
ND
10489
Εναλλακτικός τίτλος
EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON COMPETITION BETWEEN WINTER CEREALS AND WEEDS (A. STESILIS ,PH MINOS, S. ARVENSIS)
Συγγραφέας
Δήμου, Κίτσιος
Ημερομηνία
1998
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΚΑΤΖΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΟΓΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
ΑΓΡΙΟ ΣΙΝΑΠΙ; ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗ; Αζωτούχος λίπανση; ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ; Ζιζάνια; Κριθάρι; ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗ ΦΑΛΑΡΗ; ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)