Η εκπαιδευτική διοίκηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: το παράδειγμα των πρυτανικών αρχών

Περίληψη

To διοικητικό και ηγετικό έργο των Πρυτανικών Αρχών (Π.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων συνιστά ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα, δεδομένης της σπουδαιότητας των ίδιων των πανεπιστημίων, και ταυτόχρονα ένα επίκαιρο και δύσκολο θέμα, δεδομένων των σύγχρονων εξελίξεων που επισυμβαίνουν διεθνώς στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το ίδιο το έργο αντίστοιχα. Μάλιστα, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου τοπίου που έχει διαμορφωθεί για τα πανεπιστήμια υπό το φως των ραγδαίων σύγχρονων εξελίξεων, σοβαρές ενστάσεις εγείρονται για την τάση που παρατηρείται διεθνώς να ισχυροποιείται ο ρόλος των ανώτατων πανεπιστημιακών διοικούντων και να υποστηρίζεται η ανάγκη για άσκηση ισχυρής διοίκησης και ηγεσίας στα πανεπιστήμια, προκειμένου αυτά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με τις ενστάσεις αυτές να εδράζονται στην ιδιαίτερη φύση των πανεπιστημιακών οργανώσεων, ένα ζήτημα που είναι, πάντως, ανοιχτό στο σχετικό ερευνητικό πεδίο. Παράλληλα, το έργο που επιτελεί η ηγέτιδα ομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Management and leadership conducted by Rectorial Teams in Greek universities are a critical issue, given the importance of universities themselves, as well as a topical and challenging matter, given not only the current developments and challenges in the international context of higher education but also the complexity of the aforementioned work itself. In fact, in the context of the changing landscape under which universities must function, a global trend is being observed toward strengthening senior university administrators’ role and institutional management and leadership in universities, nevertheless, serious concerns have been raised over this trend. The objections echo the peculiar nature of university organizations, although the latter remains unclear in higher education research. At the same time, the work performed by senior administrative teams in universities is up to now a neglected research topic, both in Greek and in foreign literature. Hence, the purpose of this doctora ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/49152
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49152
ND
49152
Εναλλακτικός τίτλος
The educational management and administration in higher education: the case of rectorial team
Συγγραφέας
Λόζγκα, Ευαγγελία του Χρήστος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Στραβάκου Πελαγία
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Χατζηδήμου Κωνσταντίνος
Καραφύλλης Αθανάσιος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Νικολακάκη Μαρία
Ράπτης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Πανεπιστημιακή διοίκηση; Ακαδημαϊκή διοίκηση και ηγεσία; Πρυτανικές αρχές; Πρύτανης; Αντιπρύτανης; Διοικητικό έργο; Ιδιαιτερότητες πανεπιστημιακών οργανώσεων; Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.); Ποιοτική έρευνα; Συνεντεύξεις ελίτ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
535 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.