Η επικοινωνία στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συγκριτική διερεύνηση απόψεων διευθυντών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζει η επικοινωνία στη διοίκηση της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα, στα πεδία διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος, της λήψης αποφάσεων και της σχολικής αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζεται θεωρητικά η έννοια των σχολικών μονάδων ως εκπαιδευτικών οργανισμών, η έννοια της εκπαιδευτικής-σχολικής διοίκησης αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας ως μοχλός ανάπτυξης επικοινωνιακών διαπροσωπικών σχέσεων συνεργασίας και βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας. Οι προσεγγίσεις αυτές γίνονται στη βάση μοντέλων οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων σε σχέση με τον επικοινωνιακό ρόλο του σχολικού κλίματος. Πρόκειται για εμπειρική έρευνα καταγραφής απόψεων σχολικών διευθυντών και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και συγκριτική προσέγγιση των απόψεων αυτών. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια, ειδικά δομημένα ερωτηματολόγια. Το πρώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral dissertation focuses on the role that communication plays in the administration of education and, more specifically, in the fields of shaping the school climate, decision-making and school efficiency. In this context, the concept of school units as educational organizations, the concept of educational-school administration regarding the decision-making process and the concept of educational leadership as a lever for developing communicative interpersonal cooperation relations and improving school efficiency are theoretically approached. These approaches are based on models of organization and administration of school units in relation to the communication role of the school climate. This is an empirical survey of the views of school principals and teachers of Primary Education of the Dodecanese and a comparative approach to these views. Improvised, specially structured questionnaires were used to collect the research data. The first part of the questionnaires contains ques ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/49094
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49094
ND
49094
Εναλλακτικός τίτλος
Communication in educational administration: a comparative study of the views held by elementary education principals and teachers of the prefecture of Dodecanese
Συγγραφέας
Χατζηνικολάου, Αλκιβιάδης του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Σταμάτης Παναγιώτης
Κοντάκος Αναστάσιος
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Κέφης Βασίλειος
Ράπτης Νικόλαος
Μούτσιος - Ρέντζος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Επικοινωνία; Οργάνωση-διοίκηση εκπαίδευσης; Σχολική ηγεσία; Σχολικό κλίμα; Σχολική αποτελεσματικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
301 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.