Το υπόμνημα του Πρόκλου στον πλατωνικό "Κρατύλο": προς μία φιλοσοφία της γλώσσας;

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία ασχολούμεθα με τις φιλοσοφικές έρευνες του Πρόκλου στο Υπόμνημά του στον πλατωνικό Κρατύλον. Επιχειρούμε να αναγνώσουμε με την δέουσα αναλυτική επάρκεια και να εντάξουμε το έργο του σε φιλολογικούς και φιλοσοφικούς κλάδους, όπως είναι της Φιλοσοφίας της Γλώσσας, της Γνωσιολογίας, της Αισθητικής, της Λογικής, της Οντολογίας, της Πολιτικής και της Ηθικής και να προβούμε στις προκύπτουσες ερμηνευτικές προεκτάσεις. Στο εν λόγω πλαίσιο θα αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα στο έργο του αποτυπώνει την πραγματικότητα και, ακολούθως, το πώς οι λέξεις χαρακτηρίζονται από την αιτιολογική επιστημολογικά λειτουργία τους. Υπό αυτό το πρίσμα, ο νεοπλατωνικός σχολάρχης συγκροτεί με αφορμή τις λέξεις ένα θεωρητικό σύστημα αρχών το οποίο αντανακλά την σύνδεση του φυσικού με το μεταφυσικό σύμπαν, τα οποία εντάσσει με τις διακριτότητές τους σε ένα συνεκτικό και ολιστικό πλαίσιο. Κεντρικόν ρόλο στην εν λόγω πραγματεία διαδραματίζει η έννοια του «ονόματος», το οποίο αντανακλά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present assignment is concerned with the philosophical researches of Proclus in his Commentary in the Platonic Kratylos. We will venture to peruse with the due analytical competence and to integrate his work in philological and philosophical fields, such as Philosophy of Language, Cognition, Aesthetics, Logic, Ontology, Politics and Ethics and to proceed to the resulting extensions. In this context we will highlight the way in which language in his work reflects reality and, subsequently, how words are characterized by their causal epistemological function. Through this prism, the neo-Platonic scholar forms on the occasion of words a theoretical system of principles which reflects the connection of the physical with the metaphysical realm, which he includes with their distinctions in a coherent and holistic context. The central role in this treatise is played by the concept of "name", which reflects the sound and phthonic depiction of the wholeness of earthly and transcendental ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49008
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49008
ND
49008
Εναλλακτικός τίτλος
The commentary of Proclos in the platonic Cratylus: towards a philosophy of language?
Συγγραφέας
Στεφοπούλου, Αμαλία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Τερέζης Χρήστος
Σταυριανέας Στασινός
Πέτσιος Κωνσταντίνος
Καλογεράκος Ιωάννης
Τεμπέλης Ηλίας
Πρωτοπαπά-Μαρνέλη Μαρία
Ράγκος Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Πρόκλος; Κρατύλος; Πλάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
647 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.