Το πρόβλημα του κακού στην οντολογία του Πρόκλου

Περίληψη

Το πρόβλημα της ύπαρξης του κακού φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ καιαπασχολεί τον άνθρωπο καθόλη τη διάρκεια του βίου του. Η παρούσαεργασία «Το πρόβλημα του κακού στην οντολογία του Πρόκλου» έχει ως στόχο να φωτίσει την προσωπικότητα αλλά και τις απόψεις του φιλοσόφου με κεντρικό άξονα την έννοια του κακού. Γενικά, το πρόκλειοφιλοσοφικό σύστημα αποσκοπεί στην επιστροφή στο νεοπλατωνικό Εν.Βασική παράμετρός του υπήρξε η τριαδική εξέλιξη των όντων.Συγκεκριμένα, υιοθέτησε το τριαδικό σχήμα του Νεοπλατωνισμού «μονή,πρόοδος, επιστροφή», σύμφωνα με το οποίο η ιστορία του κάθε όντοςεξελίσσεται σε τρία στάδια. Ο Πρόκλος επηρεάζεται καθοριστικά από τον Πλωτίνο, καθώς ταυτίζεται μαζί του στην άποψη πως το κακό είναι ηαπουσία του Αγαθού, ενώ γενικότερα και οι δύο φιλόσοφοι αναπτύσσουντο στοχασμό τους έχοντας ως θεμέλιο τις πλατωνικές θέσεις. Ωστόσο, στον καθορισμό της έννοιας του κακού ο Πρόκλος διαφωνεί με τον Πλωτίνο, ο οποίος το συσχετίζει με την ύλη. Ο Λύκιος θεωρεί πως η πηγήτου κακού είναι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The problem of the existence of evil seems more relevant than ever and concerns human throughout his whole life. This thesis “The problem of evil in the ontology of Proclus” aims to enlight his personality, as well as the views of the philosopher with central axis the meaning of evil. Generally, the philosophical system of Proclus tends to return to the neoplatonic One. A basic parameter has been the triune evolution of beings. Specifically, it has adopted the triunal (model) of Neoplatonism “alone, progress, return”,according to which the history of any being develops at three stages. Proclus is influenced definitely by Plotinus, as he coincides on his view that evil is the absence of Good, whereas both philosophers develop their contemplation having as fundamental the platonic thesis. In the definition of the concept of evil, Proclus disagrees with Plotinus, who correlates it with material. Lycius considers that the source of evil is different and in fact it cannot have to do with ma ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49483
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49483
ND
49483
Εναλλακτικός τίτλος
The problem of evil in the ontology of Proclus
Συγγραφέας
Βαλσαμίδου, Παναγιώτα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καλογεράκος Ιωάννης
Πανταζάκος Παναγιώτης
Αραμπατζής Γεώργιος
Στείρης Γεώργιος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Μαντζανάς Μιχαήλ
Πετρόπουλος Ιωάννης
Μάνος Ανδρέας
Μαραγγιανού Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Πρόκλος; Κακό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)