Εκχύλιση με ιοντικά υγρά για ανάκτηση δραστικών μετάλλων (TI, SC, REE)

Περίληψη

Τα κατάλοιπα βωξίτη, επίσης γνωστά ως ερυθρά ιλύς, είναι τα κύρια στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά την παραγωγή αλουμίνας με τη μέθοδο Bayer. Για κάθε τόνο παραγόμενης αλουμίνας, παράγονται 1 - 1,5 τόνοι καταλοίπων βωξίτη, οδηγώντας παγκοσμίως σε παραγωγή περισσότερων από 150 εκατομμύρια τόνων καταλοίπων βωξίτη ετησίως. Η διαχείριση των καταλοίπων βωξίτη είναι το σημαντικότερο ζήτημα για τη βιομηχανία αλουμίνας λόγω του μεγάλου όγκου και της αλκαλικότητάς τους. Τα κατάλοιπα βωξίτη περιέχουν σημαντικές ποσότητες μετάλλων όπως σκάνδιο, τιτάνιο, σίδηρο, αργίλιο και σπάνιες γαίες και γι' αυτό το λόγο απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισής τους με στόχο την ανάκτηση μετάλλων από αυτά και τη χρήση του δευτερογενούς καταλοίπου στην τσιμεντοβιομηχανία ή/και στη βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Αυτή η προσέγγιση των «μηδενικών αποβλήτων» συμβάλει στην βιώσιμη επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των καταλοίπων βωξίτη καθώς επίσης και στην μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Bauxite residue, also known as red mud, is the major solid waste generated during primary alumina production with the Bayer process. For each ton of alumina produced, 1 - 1.5 tons of bauxite residue is generated, leading to over 150 million tons per year of bauxite residue generated globally. Management of bauxite residue is the major issue for alumina industry because of its high volume and alkalinity. However, bauxite residue is a polymetallic matrix, containing valuable metals like scandium, titanium, iron, aluminum and rare earth a comprehensive strategy is needed for recovering metals from bauxite residue and utilize the left-over residue in applications like cementitious industry or building materials. This “zero-waste” approach could contribute in finding a way to solve major issues for the management of bauxite residue and furthermore could help to tackle the raw material dependency of Europe. In this perspective, the main aim of this PhD thesis was to study a process for recov ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48533
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48533
ND
48533
Εναλλακτικός τίτλος
Ionic liquid leaching for reactive metals (Ti, Sc, REE) recovery
Συγγραφέας
Bonomi, Chiara of Stefano
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Πάνιας Δημήτριος
Πασπαλιάρης Ιωάννης
Ταξιάρχου Μαρία
Ξενίδης Άνθιμος
Δέτση Αναστασία
Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Ποντίκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Σκάνδιο; Δομή λιπασών σε ιοντικά υγρά; Κατάλοιπα βωξίτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
20, xvi, 102 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)