Εκχύλιση σπανίων γαιών από κατάλοιπα βωξίτη και φτωχό μετάλλευμα βαστναιζίτη με ιοντικά υγρά

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκε η εκχύλιση σπανίων γαιών από χαμηλήςσυγκέντρωσης πρωτογενείς και δευτερογενείς ορυκτές πρώτες ύλες, οι οποίες δεν επιδέχονταιμεταλλουργικό εμπλουτισμό, με τη χρήση καινοτόμων οργανικών διαλυτών, οι οποίοι συνδυάζουνεκλεκτικότητα κατά την εκχύλιση των ορυκτών και εύκολη αναγεννησιμότητα για τηνεπαναχρησιμοποίηση τους.Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε η εκχύλιση καταλοίπων Βωξίτη, το στερεό αδιάλυτο υπόλειμμα κατάτην παραγωγή Αλουμίνας από μετάλλευμα Βωξίτη, με το ιοντικό υγρό (δισ-τριφλουορόμεθανοσουλφονιμίδιο της βεταΐνης) [Hbet][Tf2N], για την εκλεκτική διάλυση σπανίων γαιών(REE) έναντι του σιδήρου. Παράγοντες επίδρασης της εκχύλισης που μελετήθηκαν είναι ηθερμοκρασία, ο χρόνος εκχύλισης, η πυκνότητα πολφού και η προσθήκη νερού στο ιοντικό υγρό.Βρέθηκε ότι μικρή προσθήκη νερού, υψηλή θερμοκρασία και αυξημένος χρόνος εκχύλισης είχε ωςαποτέλεσμα 70-85% ανάκτηση REE με αντίστοιχη εκχύλιση σιδήρου (Fe) μικρότερη από 3%. Το Scέδειξε διαφορετική συμπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis leaching of rare earth elements from low grade primary and secondary resources, that arenot susceptible to beneficiation technics, has been applied using innovative organic solvents combininghigh selectivity during leaching as well as good regeneration to be reused again.Particularly, the functionalized ionic liquid betainium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [Hbet][Tf2N] hasbeen applied directly on leaching bauxite residue, for achieving selective dissolution of rare earthelements (REE) against iron. Several factors have been examined such as leaching temperature,retention time, pulp density and water addition into the ionic liquid. It was found that moderate wateraddition, elevated temperatures and increased retention time provide up to 70–85% REE extractionyields with respective Fe extraction yield <3%. Sc recovery showed a different leaching behavior fromthe rest of the REE, with its extraction yield not exceeding 45%. Furthermore, no dissolution occurs forTi and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47689
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47689
ND
47689
Εναλλακτικός τίτλος
Rare earth leaching from bauxite residue and low grade Bastnäsite ore using ionic liquids
Συγγραφέας
Δάβρης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Πάνιας Δημήτριος
Πασπαλιάρης Ιωάννης
Ταξιάρχου Μαρία
Ξενίδης Άνθιμος
Δέτση Αναστασία
Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Ποντίκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κατάλοιπα βωξίτη; Σπάνιες γαίες; Ιοντικά υγρά; Σκάνδιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
157 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)