Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και κοινοτική στοιχειοθέτηση ικανότητας (δράσης) (community capacity building) για την απασχόληση: περιπτωσιολογική μελέτη για τα Δωδεκάνησα

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην ανάλυση ενός συντεταγμένου πλαισίου αξιών και οντοτήτων με σκοπό την καλλιέργεια των ικανοτήτων μίας κοινότητας και τον προσανατολισμό αυτής σε ελεγχόμενα αποτελεσματική δράση, εν προκειμένω, για τη βιώσιμη απασχόληση ως παράγοντα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης ή αλλιώς της Κοινοτικής Στοιχειοθέτησης Ικανότητας Δράσης (Community Capacity Building/CCB) για την απασχόληση, υπό το πρίσμα της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης με περιπτωσιολογική εφαρμογή στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Ο όρος Community Capacity Building ο οποίος πρωτοαναφέρθηκε στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία πριν από 30 χρόνια περίπου, δεν έχει εντοπισθεί ή χρησιμοποιηθεί με καθορισμένη εννοιολογική τοποθέτηση στην ελληνική βιβλιογραφία και πραγματικότητα (συναντάμε παραπλήσιους, αλλά όχι ταυτόσημους εννοιολογικά όρους), ενσωματώνει μία συστηματικότητα ως προς την ανάλυση, αφενός των αναγκών και των δυναμικών μια καθορισμένης κοινότητας, αφετέρου των ενδογενών μέσων για τη δημιουρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study comprises a systematic approach in the analysis of a coordinated framework of values and entities, with the aim to develop community skills and orient them to controlled effective action towards local sustainable development, focused on sustainable employment. More specifically, the main research argument is how Community Capacity Building (CCB) can be evolved towards sustainable employment, as a main component of sustainable local development, with a case study in the Dodecanese region. The term Community Capacity Building, first mentioned in international literature about 30 years ago, has not been identified or used with a definite conceptual placement in Greek literature and reality (we find similar but not identical conceptual terms), incorporates a systematic analysis of the needs and dynamics of a given community, on the other hand the endogenous means of creating controlled conditions in the direction of achieving pre-determined targets. According to the exten ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48286
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48286
ND
48286
Εναλλακτικός τίτλος
Sustainable local development via a systematic approach of community capacity building (CCB) for employment: a case study in the Dodecanese, Greece
Συγγραφέας
Αλεξίου, Αριστέα του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Ναγόπουλος Νικόλαος
Κορρές Γεώργιος
Αναγνώστου Σπύρος
Κουρλιούρος Ηλίας
Λύτρας Ανδρέας
Κωστόπουλος Τρύφων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινοτική στοιχειοθέτηση ικανότητας; Κοινωνική ενδυνάμωση; Αξιολόγηση ανάπτυξης ικανοτήτων κοινότητας; Ενδογενής ανάπτυξη; Βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη; Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
571 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)