Από τις κοινωνικές υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις: ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αποτυπώσει τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξή των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Εργασιακής Ένταξης (Κ.Ε.Ε.Ε). Στο πρώτο μέρος αποσαφηνίζονται κεντρικής σημασίας έννοιες που αφορούν στην Κοινωνική Οικονομία και τις Κ.Ε.Ε.Ε. ενώ διερευνάται η σχέση μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Οικονομίας. Επισημαίνουμε τους φορείς που χαρακτηρίζονται ως Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και κινούμενοι αφαιρετικά εντοπίζουμε εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) αποτελούν τις κατεξοχήν δομές εργασιακής ένταξης στη χώρα μας. Διενεργούμε ποιοτικές συνεντεύξεις σε δέκα Κ.Ε.Ε.Ε. στην περιφέρεια Αττικής. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. και οι Κοιν.Σ.Επ. αναλύονται αρχικά ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους ενώ παράλληλα εξετάζονται οι στόχοι, η δομή και η χρηματοδότησή τους. Τέλος, αξιοποι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation aims at discussing the role of Local Government in the development of Work Integration Social Enterprises (W.I.S.E.s).Part I elaborates on the key principles of Social Economy and W.I.S.E.s while investigating the connection between the former and Local Government. Moreover, organizations describe as Social Enterprises in Greece are listed and those that are active in the field of work inclusion are analyzed. Eventually, it is concluded upon that Koispe and Koinsep are the per excellence vehicles of work integration in our country.Qualitative interviews are conducted in ten W.I.S.E.s.. First, the main features of Koispe and Koinsep are pointed out, then the objectives, the setup and the financing are analyzed and, last, by capitalizing on the aforementioned, we examine the extent to which Local Government agencies are supportive of them as well as cooperation fields, relations and connection between and amongst them, influences, roles, involvement and participation in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40129
ND
40129
Εναλλακτικός τίτλος
From social services to social enterprises: the role of local government in social enterprises’ growth with a view to vulnerable social groups’ inclusion in the labor market as well as social integration
Συγγραφέας
Τσιλίκης, Χρήστος του Ανδρέας
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μωυσίδης Αντώνιος
Δημουλάς Κωνσταντίνος
Μητροσύλη - Ασημακοπούλου Μαρία
Ψημμένος Ιορδάνης
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Κλήμη- Καμινάρη Ολυμπία
Χρυσάκης Μανώλης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική οικονομία; Κοινωνική επιχειρηματικότητα; Κοινωνική Επιχείρηση Εργασιακής Ένταξης; Τοπική αυτοδιοίκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
402 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)