Δημιουργία αυτόνομης εναέριας πλατφόρμας τηλεπισκόπισης για την παραγωγή χαρτών δεικτών βιομάζας, ευφλεξιμότητας δασών και γεωργικών παραμέτρων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη δημιουργία μιας αυτόνομης εναέριας πλατφόρμας τηλεπισκόπησης, με κύριο εργαλείο ένα Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), η οποία σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε με γνώμονα την γεωργία ακριβείας και κύριο στόχο τη δημιουργία χαρτών δεικτών βλάστησης και τον προσδιορισμό δυναμικών παραγωγής στην υπό μελέτη περιοχή, καθώς και τη δυνατότητα παροχής σημαντικού αριθμού πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και χαμηλό κόστος, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες τεχνικές. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρει αισθητήρες και κάμερες και πετώντας πάνω από την υπό μελέτη περιοχή, μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα που έχει προγραμματιστεί να συλλέξει. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι: δεδομένα βλάστησης-κάλυψης γης, γεωγραφικής θέσης, μετεωρολογικά δεδομένα, γεωμορφολογικά και κτηματολογικά δεδομένα, αεροφωτογραφίες και ορθοφωτοχάρτες, καθώς και παράγωγα ποιοτικά δεδομένα τα οποία αφορούν στο είδος κάλυψης, την παραγωγή βιομάζας και άλλες παραμέτρους που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the creation of an autonomous aerial remote sensing platform, with main tool an Unmanned Aerial System the board (UAS), which was designed and used in perspective of precision agriculture and its main objective was the creation of maps of vegetation indices and determination of dynamic production in various study areas, as well as the ability to provide a significant amount of real-time information at low cost compared to existing techniques. The unmanned aircraft carries sensors and cameras and flies over the study area and transmits in real time the data that is planned to collect. The collected data are: vegetation-land cover data, geographic location, meteorological data, geomorphological and cadastral data, aerial photographs and orthomosaics, as well as derived qualitative data related to the cover type, biomass production and other parameters introduced on the platform through computational routines. The creation of an Unmanned Aerial Remote Sensing ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48129
ND
48129
Εναλλακτικός τίτλος
Creation of unmanned aerial remote sensing platform for the production of biomass indices maps, forest flammability and other agricultrure parameters
Συγγραφέας
Στεφανάκης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Χατζόπουλος Ιωάννης
Σουλακέλλης Νικόλαος
Δαναλάτος Νικόλαος
Πηλίνης Χριστόδουλος
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Γαγάνης Πέτρος
Τοπουζέλης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
ΣμηΕΑ; Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ; Γεωργία ακρίβειας; Βιομάζα; Δείκτες βλάστησης; Φωτογραμμετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
223 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)