Εκτίμηση και αξιολόγηση της τουριστικής εικόνας των νησιωτικών προορισμών της Ελλάδας

Περίληψη

To αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η θεωρητική διερεύνηση και η εμπειρική εκτίμηση της εικόνας των νησιωτικών προορισμών της Ελλάδας για να αξιολογηθεί η συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη. Η συνολική εικόνα ενός τόπου προορισμού δημιουργείται από τους τουρίστες και περιλαμβάνει τα λειτουργικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά αυτού, τα οποία διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της γνώσης που αποκτούν οι τουρίστες για τον προορισμό (γνωστική συνιστώσα), των πεποιθήσεων /συναισθημάτων που αυτοί έχουν για τον προορισμό (συναισθηματική συνιστώσα), καθώς και των προθέσεων αυτών για ταξίδια (παρορμητική συνιστώσα). Ο κύριος στόχος της έρευνας, είναι η διερεύνηση των βασικών παραγόντων/μεταβλητών που προσδιορίζουν την εικόνα των νησιωτικών τόπων προορισμού, καθώς και η εκτίμηση του βαθμού συμμετοχής του κάθε παράγοντα στη διαμόρφωσή της. Απώτερος σκοπός είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για τις μελλοντικές επιδράσεις που θα έχουν οι παράγοντες/μεταβλητές που διαμορφώνουν την εικόνα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis focuses on the theoretical exploration and the empirical assessment of the image of the Greek island destinations in order to assess its contribution to the tourism development. The overall image of a destination is created by tourists themselves and includes its functional and psychological features, which result from the knowledge of the destination acquired by the tourists (cognitive component), their beliefs/feelings for the destination (affective component), as well as their intent to travel (impulsive component). The research aims mainly at investigating the basic factors/variables determining the image of the island destinations, as well as assessing the degree to which each factor participates in its formation. Its further aim is to draw conclusions on the future impact of the factors/variables forming the image of the island destinations on the Greek tourism industry as well as on the ability to predict the future development of those related to the modifi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48045
ND
48045
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment and evaluation of the tourist image of island destinations of Greece
Συγγραφέας
Πάχου, Άννα-Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Λαγός Δημήτριος
Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Σταυρινούδης Θεόδωρος
Βαρβαρέσος Στυλιανός
Τσαμπούκου - Σκαναβή Κωνσταντίνα
Κούρτης Παναγιώτης
Χορτατσιάνη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Γενική εικόνα; Ειδική εικόνα; Νησιωτική τουριστική εικόνα; Νησιωτικός προορισμός; Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
470 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)