Μέθοδοι προβλέψεων και έλεγχος σε εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόγχου

Περίληψη

Σήμερα, οι κατασκευαστές αντιδρούν σε έναν συνδυασμό οικονομικών, νομοθετικών και πιέσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο την ευθύνη για τα προϊόντα τους, όταν αυτά φθάσουν στο τέλος της ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπουν τις λειτουργίες τους να μετακινούνται από τα παραδοσιακά γραμμικά μοντέλα "make-use-dispose" σε κυκλικά οικονομικά μοντέλα "make-use-reuse". Η ανακατασκευή (“remanufacturing”) είναι ένα τέτοιο μοντέλο και είναι ο πιο αποδοτικός και βιώσιμος τρόπος απόκτησης ενός ‘σαν καινούριο’ προϊόντος. Στην ιεραρχία ανάκτησης προϊόντων, η ανακατασκευή τοποθετείται κοντά στην κορυφή, καθώς ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση με ελάχιστη πρόσθετη εισροή πρώτων υλών, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία. Αναφέρεται στον μετασχηματισμό χρησιμοποιημένων προϊόντων (πυρήνων, “cores”) σε προϊόντα που πληρούν προδιαγραφές και πρότυπα που είναι τουλάχιστον παρόμοια, αν όχι ταυτόσημα, με εκείνα νέων προϊόντων. Ενώ πολλές λειτουργίε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Today, manufacturers are reacting to a combination of economic, legislative, and corporate social responsibility pressures, and are increasingly taking responsibility for their products when those reach their “end-of-life”. In doing so, they see their operations move from the traditionally linear “make-use-dispose” models to circular economic, “make-use-reuse” models. Remanufacturing is one such model, and is the most cost-effective, sustainable way to acquire a like-new product. In the product recovery hierarchy, remanufacturing is placed toward the top tier, as it encourages the reuse of both parts and products with minimal additional input of raw materials, thus playing a prominent role in the circular economy. It refers to the transformation of used products (cores) into products that satisfy pre-specified standards that are at least similar, if not identical, to new products. While many operations are similar to those of traditional manufacturers, remanufacturers have to deal with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48016
ND
48016
Εναλλακτικός τίτλος
Forecasting and control in closed loop supply chains
Συγγραφέας
Γκόλτσος, Αθανάσιος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ιωάννου Γεώργιος
Συντέτος Αργύριος
Λαγοδήμος Αθανάσιος
Κρητικός Εμμανουήλ
Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Ζαχαριάδης Εμμανουήλ
Ψυχογυιός Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Προβλέψεις ζήτησης; Διαχείριση αποθεμάτων; Κλειστές εφοδιαστικές αλυσίδες; Προβλέψεις επιστροφών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
130 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)