Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η εφαρμογή τους στον τομέα της υγείας: η κοινωνική διάσταση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή των υποδομών υγείας, των τρόπων χρηματοδότησής τους και η σημερινή κατάσταση συστήματος υγείας και αντίστοιχων υποδομών, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή της φιλοσοφίας των ΣΔΙΤ, της εμπειρίας υλοποίησης αντίστοιχων έργων σε Εξωτερικό και Ελλάδα. Γίνεται αναφορά σε γενικά χαρακτηριστικά, προσδοκώμενα οφέλη, μειονεκτήματα και αρνητικές πλευρές, κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας των ΣΔΙΤ. Περιγράφεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και επισημαίνεται η ιδιαιτερότητα του τομέα της Υγείας. Παρά τις επιφυλάξεις, σημαντικά έργα δημοπρατήθηκαν στον Υγειονομικό τομέα σε εφαρμογή του Ν. 3389/2005, χωρίς τελικά να προχωρήσουν σε σύναψη συμβάσεων. Οι διοικητικές και οικονομικές ικανότητες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι το επόμενο θέμα. Ιδιαίτερη σημασία στον Υγειονομικό Τομέα έχει η διατήρηση της παροχής ισότιμων υπηρεσιών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is to investigate the possibilities of PPP implementation in health sector in Greece. The historical route of health infrastructures, its funding, the current state of the health system and corresponding infrastructures are presented, especially in Northern Greece. A brief description of the philosophy of PPPs, the experience of implementing similar projects, abroad and in Greece, is given. Reference is made to general characteristics, expected benefits, disadvantages, critical success factors of PPPs. Current institutional framework is described and the specificity of the Health sector is highlighted. Despite the reservations, important projects were auctioned in the Health sector pursuant to Law 3389/2005, without finally concluding contracts. The administrative and financial capacity of public and private sectors is the next issue. Of particular importance in the Health Sector is the maintenance of the provision of equal health services to all, in acco ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47987
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47987
ND
47987
Εναλλακτικός τίτλος
Public-private partnerships and their implementation in the health sector: the social dimension
Συγγραφέας
Χατζηπουλίδης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Καλφακάκου Γλυκερία
Παπαιωάννου Παναγιώτης
Αρετούλης Γεώργιος
Αλεξίου Δήμητρα
Αντωνίου Φανή
Παπαθανασίου Ιάσονας
Πετρουτσάτου Κλεοπάτρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα; Υποδομές υγείας; Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας; Kοινωνική αποδοχή ΣΔΙΤ; Μέθοδος PROMETHEE; Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης - ιεράρχηση παρεμβάσεων; Νευρωνικά δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
647 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)