Μεθευρετικές μέθοδοι και τεχνικές εμπνευσμένες από τον κβαντικό υπολογισμό για αλγόριθμους βελτιστοποίησης

Περίληψη

Η εκπόνηση της παρούσας διατριβής αφορά το πεδίο της Βελτιστοποίησης Αλγορίθμων και πιο συγκεκριμένα με το πεδίο της συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Στην ουσία πραγματεύεται τη διερεύνηση μεθευρετικών μεθόδων που βασίζονται σε συμβατικές ή μη συμβατικές, εμπνευσμένες από τον κβαντικό υπολογισμό τεχνικές με σκοπό την εφαρμογή τους σε αλγόριθμους βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε την κβαντικά εμπνευσμένη μεθευρετική μέθοδο qGVNS (quantum General Variable Neighborhood Search), την οποία χρησιμοποιούμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή (Travelling Salesman Problem, TSP εν συντομία) όπως επίσης και το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρονικά παράθυρα (Travelling Salesman Problem with Time Windows, TSPTW εν συντομία). Ο τελικός σκοπός είναι η επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο που έχουν μοντελοποιηθεί σαν προβλήματα βελτιστοποίησης (TSP ή TSPTW) χρησιμοποι-ώντας τις μη συμβατικές μεθευρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The composition of this dissertation concerns the field of Algorithm Optimization and more specifically the field of Combinatorial Optimization (CO).Fundamentally, it deals with the exploration of Metaheuristic methods based on conventional and unconventional methods, inspired by quantum computational techniques, with the aim of applying them to optimization algorithms to solve real-world problems. Specifically, we present the quantum-inspired qGVNS (quantum General Variable Neighborhood Search) method, which is used to solve the Travelling Salesman Problem (TSP in short) as well as its variant of Travelling Salesman Problem with Time Windows, (TSPTW in short). The ultimate goal is to solve real-world problems that have been modeled as optimization problems (TSP or TSPTW) using the unconventional metaheuristic methods we have developed. The Travelling Salesman Problem is used as a reference point in many optimization methods and has many applications in many different areas, such as ar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47936
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47936
ND
47936
Εναλλακτικός τίτλος
Quantum inspired and metaheuristic methods for optimization algorithms
Συγγραφέας
Παπαλίτσας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Αχιλλέας)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρόνικος Θεόδωρος
Βλάμος Παναγιώτης
Αυλωνίτης Μάρκος
Στεφανιδάκης Μιχαήλ
Κοζύρης Νεκτάριος
Τσανάκας Παναγιώτης
Σιούτας Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Βελτιστοποίηση; Διακριτή βελτιστοποίηση; Ευρετικές διαδικασίες; Μεθευρετικές διαδικασίες; Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή; Αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς; Κβαντικός υπολογιστής; Κβαντική ανόπτηση; Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή με χρόνικά παράθυρα; Κβαντικά εμπνευσμένη βελτιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
169 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)