Φιλοσοφία και πολιτική θεωρία στο έργο του Νικηφόρου Βλεμμύδη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της φιλοσοφικής διδασκαλίας και της βυζαντινής πολιτικής θεωρίας στο έργο του Νικηφόρου Βλεμμύδη (1197-1272 μ.Χ.). Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος η εξέταση της φιλοσοφικής σκέψης του βυζαντινού λογίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στο μνημειώδες έργο του Ἐπιτομή τῆς Λογικῆς, βασικό διδακτικό εγχειρίδιο Λογικής από τους πρώτους αναγεννησιακούς χρόνους μέχρι τον 19ο αιώνα. Σε αυτό αναπτύσσονται με τρόπο εύληπτο και συνοπτικό θέματα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, όπως αυτά εκτίθενται στο περίφημο Ὄργανον, ενώ συγχρόνως ο Βλεμμύδης διατυπώνει και συστηματοποιεί τη θεμελιώδη θέση της βυζαντινής (νεοπλατωνικής) φιλοσοφικής παράδοσης περί του μετριοπαθούς εννοιολογικού ρεαλισμού γύρω από το μείζον οντολογικό ζήτημα των καθολικών εννοιών. Παράλληλα, για την πληρέστερη κατανόηση της σκέψης του βυζαντινού δασκάλου συνεξετάζονται στοιχεία της διδασκαλίας του Βλεμμύδη από εξίσου αξιοπρόσεκτες μελέτες του, όπως οι Περί ἀρετῆς καί ἀσκήσεως, Περί Πίστεως και Π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation focuses on the investigation of philosophical teaching and Byzantine political theory in the work of Nikephoros Blemmydes (1197-1272 A.D.). In particular, in the first part the examination of the philosophical thought of the Byzantine scholar is based mainly on the momentous work of the Epitome Logica as basic textbook of Logic from the Renaissance to the 19th century. Topics of Aristotelian philosophy are developed in a comprehensible and concise way, as they are exhibited in the famous aristotelian Organ. In parallel Blemmydes formulates and systematizes the fundamental position of the Byzantine (Neoplatonic) philosophical tradition on the problem of the universals. At the same time, elements of Blemmydes' teaching are examined from equally remarkable studies, such as On Virtue and Exercise, On Faith and On the Soul, in which are analyzed issues of epistemology, psychology and ethics. In the second part of the dissertation the research focuses on the effect o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47897
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47897
ND
47897
Εναλλακτικός τίτλος
Philosophy and political theory in work of Nikephoros Blemmydes
Συγγραφέας
Ψωμάκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αραμπατζής Γεώργιος
Νικολαΐδου - Κυριανίδου Βάνα
Μπέγζος Μάριος
Στείρης Γεώργιος
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Πολίτης Γεώργιος
Βλαχάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή φιλοσοφία; Οντολογία; Βλεμμύδης, Νικηφόρος; Έπιτομή της Λογικής; Κράτος της Νίκαιας; Υστεροβυζαντινή περίοδος; Επιστημολογία; Πολιτική θεολογία; Ηθική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)