Μαθητική διαρροή, κοινωνικός αποκλεισμός και επανεκπαίδευση: μελέτη σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στη Μαθητική Διαρροή, οι συνέπειες αυτής και η σχέση τους με τον Κοινωνικού Αποκλεισμό, τα κίνητρα και οι προσδοκίες που ωθούν τους διαρρέοντες μαθητές στην εκπαίδευση και ο βαθμός ικανοποίησης από την εκ νέου συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που τους παρέχουν μία δεύτερη ευκαιρία. Τα φαινόμενα που ερευνώνται στην παρούσα εργασία είναι η Μαθητική Διαρροή (ΜΔ), ο Κοινωνικός Αποκλεισμός (ΚΑ), τα Κίνητρα και οι Προσδοκίες Επανεκπαίδευσης, ο Βαθμός Ικανοποίησης από την εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και η σχέση μεταξύ των φαινομένων ΜΔ, ΚΑ και Κινήτρων Επανεκπαίδευσης. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, σε δύο ομάδες δομών επανεκπαίδευσης, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστημάτων Κράτησης (ΣΔΕΚΚ).

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study is to examine the main factors responsible for Early School Leaving, the consequences of not finishing school and their relation to Social Exclusion, the motives and prospects that push school leavers to return as adults to education and the level of satisfaction from re-joining educational institutions that give them a second chance. The relevant phenomena that are investigated in this work are Early School Leaving (ESL), Social Exclusion (SE), Motivation and Expectations of Retraining, Satisfaction from adult education as well as the relationship between ESL SE and Motivation and Expectations. The study was conducted on learners and teachers, in two groups of retraining structures, the Second Chance Schools (SDE) and the Second Chance Schools operating in Detention Centers (SDEKK).

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47728
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47728
ND
47728
Εναλλακτικός τίτλος
Early school leaving, social exclusion and retraining: study in adult education structures
Συγγραφέας
Μπιτσάκος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Φώκιαλη Περσεφόνη
Βιτσιλάκη Χρυσή
Γουβιάς Διονύσιος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Ράπτης Νικόλαος
Παπαδάκης Νικόλαος
Σταμάτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθητική διαρροή; Κοινωνικός αποκλεισμός; Επανεκπαίδευση; Εκπαίδευση ενηλίκων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
804 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)