Περιβαλλοντική πληροφορική για τη μοντελοποίηση οικοσυστημάτων γλυκού νερού: δυναμική και επιπτώσεις του ευτροφισμού και βιώσιμη αγροτική χρήση νερού

Περίληψη

Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή διερευνάται η δυναμική της οικολογικής μοντελοποίησης υπό το πλαίσιο της περιβαλλοντικής πληροφορικής στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους του νερού σε λιμναία οικοσυστήματα. Η λίμνη Κάρλα, μία ελληνική υπερτροφική λίμνη, αντιμετωπίζει συνεχή υποβάθμιση των υδάτων της εξαιτίας της εκτεταμένης φόρτισης με θρεπτικά, των ανολοκλήρωτων έργων του αρχικού σχεδιασμού του ταμιευτήρα, καθώς και των λειτουργικών αστοχιών. Η οικολογική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προσομοίωση της δυναμικής των θρεπτικών στη λίμνη, για τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την τροφική της κατάσταση, ενώ εφαρμόζονται αρκετά διαχειριστικά σενάρια και ένα σενάριο κλιματικής αλλαγής με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεών τους στην κατάσταση της λίμνης. Επιπλέον, γίνεται μοντελοποίηση των μικροκυστινών μέσω ενός σύγχρονου αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης (ANFIS). Στη συνέχεια, μοντελοποιούνται η κυανοβακτηριακή βιομάζα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation explores the potential of ecological modelling under the frame of environmental informatics to define the factors that affect water quality and quantity parameters on lake ecosystems. Karla Reservoir, a Greek hypertrophic constructed lake, suffers from continuous water degradation because of excessive nutrients loading, unaccomplished works, and operational malfunctions. Ecological modelling is conducted to simulate in-lake nutrient dynamics and to reveal the factors affecting its trophic state, while several operational scenarios and a climatic one is applied to estimate the fate of the lake under these hypothetical circumstances. Moreover, cyanotoxins (microcystins) are being modelled through a current artificially intelligence algorithm (ANFIS). Next, cyanobacteria biomass and recreational health risk levels associated to cyanobacterial abundance are modelled on a network of Northern European lakes. Stepwise linear regression, a series of machine learning algorithm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47674
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47674
ND
47674
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental informatics for modelling of freshwater ecosystems: dynamics and impacts of eutrophication and sustainable agricultural water use
Συγγραφέας
Μέλλιος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Λασπίδου Χρυσή
Λιακόπουλος Αντώνιος
Κορμάς Κωνσταντίνος
Αρχοντίτσης Γεώργιος
Κούγκολος Αθανάσιος
Παπαδοπούλου Μαρία
Ψιλοβίκος Άρης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ευτροφισμός; Κυανοβακτήρια; Μαθηματική μοντελοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxviii, 167 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)