Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου: παρουσίαση και θεωρητικός συσχετισμός των σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπιακής επεξεργασίας του τόπου

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αναφέρεται στην περιγραφή και τον θεωρητικό συσχετισμό τωννεότερων θεωρήσεων του τοπίου, στον ευρωπαϊκό και στον ευρύτερο δυτικό χώρο, κατά την ιστορικήπερίοδο που αναπτύσσεται από τον 14ο αιώνα και την ιταλική Αναγέννηση, έως και τα τέλη του 19ουαιώνα.Το προφανέστερο επιχείρημα για την επιλογή αυτής της ιστορικής περιόδου εξέτασης, συνδέεταιμε τη διαπίστωση πως συντελείται, στο χρονικό αυτό εύρος, μια ακολουθία μεταβάσεων που οδηγεί απότον γεωμετρικό «φορμαλιστικό» σχεδιασμό του τοπίου στη φυσικότροπη προσέγγιση σχεδιασμού καιεντέλει στην άποψη εκείνη η οποία προωθεί, ως κεντρικό κριτήριο για την απόδοση τοπιακής αξίας, τη μηδιαμορφωμένη, φυσική ποιότητα του τόπου.Η ιστορική αυτή μετάβαση, επισημαίνει η διατριβή, αναφέρεται τόσο στις γενικότερες θεωρήσειςγια το τοπίο, όσο και στις ειδικότερες πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής του. Επιπλέον φαίνεται ναενισχύει την κατανόησή μας για τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν το τοπίο, τάσεις οι οποίες μπορο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present thesis refers to the exposition and the theoretical correlation of the mostsignificant modern approaches concerning landscape. It considers aspects developed in Europe or, evenbroadly, in the Western world, during the period extending from the 14th century and the Italian Renaissanceto the late 19th century.The most evident argument that justifies the choice of the above historical period is related to theindication that, during this time span, a sequence of transitions took place, leading from the geometric“formalistic” landscape to design tendencies that imitate nature and eventually to the aspect that bringsforward the naturalness of place as principal criterion of landscape valorization.The thesis states that this historical transition concerns both the general theoretical conceptsrelated to landscape, as well as the specific activities of landscape design and construction. Even more, itclarifies the contemporary tendencies concerning landscape; tendenc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35801
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35801
ND
35801
Εναλλακτικός τίτλος
Landscape allocating place through civilisation: exposition and theoretical correlation of the most significant modern approaches concerning landascape
Συγγραφέας
Μωραΐτης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Παρμενίδης Γεώργιος
Λάσκαρης Νικόλαος
Στεφάνου Ιωσήφ
Κονταράτος Σάββας
Μπεριάτος Ηλίας
Τερκενλή Θεανώ
Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Τοπίο; Αρχιτεκτονική τοπίου; Ιστορία αρχιτεκτονικής τοπίου; Σχέση αρχιτεκτονικής τοπίου και αρχιτεκτονικής; Σχέση αρχιτεκτονικής τοπίου και πολιτισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 290 σ. και Β' τόμος 427 σ.), εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)