Τα χαρακτηριστικά της σχολικής φήμης στην ελληνική δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη και η περιγραφή των χαρακτηριστικών της φήμης των σχολείων της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια) στην Ελλάδα, έτσι όπως προκύπτουν από τις απόψεις και τις εμπειρίες των γονέων που βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής σχολείου για τα παιδιά τους. Το ερευνητικά ερωτήματα που μελετήθηκαν είναι: α) Σε ποια έκταση τα σχολεία της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από κάποιου είδους φήμη, β) Σε ποιο βαθμό η φήμη ενός σχολείου επηρεάζει τους γονείς σχετικά με την απόφασή τους να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε αυτό, γ) Ποια είναι τα ειδικότερα πεδία της δομής και της λειτουργίας του σχολείου που συμβάλλουν περισσότερο στη συγκρότηση της φήμης του, δ) Με ποιες διαδικασίες διαδίδεται και με ποιες μεταβάλλεται η σχολική φήμη και ε) Πως διαφοροποιούνται οι απόψεις των γονέων σε σχέση με τα παραπάνω ερωτήματα ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο και το βαθμό εμπλοκής τους στο σχολείο των παιδιών τους. Για τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the research is to highlight and describe the characteristics of school reputation in compulsory secondary education in Greece collated from the views and experiences of parents who are in the process of selecting a secondary school for their children. The research questions studied are: a) To what extent are compulsory secondary schools in Greece characterized by some kind of reputation?, b) To what extent does the reputation of a school influence parents' decisions to enroll their children in it?, c) What specific areas of the structure and functioning of a school are most conducive to building up its reputation? d) What are the processes of disseminating and changing the reputation of a school? and e) How do parents' views on the above questions differ depending on their socio-economic background and the degree of involvement in their children's school. To this end, the reputation of five (5) lower secondary schools (Gymnasio) in the city of Heraklion, whose school di ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47630
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47630
ND
47630
Εναλλακτικός τίτλος
The characteristics of school reputation in greek public secondary education
Συγγραφέας
Γαργανουράκης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Κατσής Αθανάσιος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Υφαντή Αμαλία
Παπαδάκης Νικόλαος
Σαρακινιώτη Αντιγόνη
Κουτσαμπέλας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανισμοί αγοράς στην εκπαίδευση; Υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Σχολική φήμη; Γονεϊκή επιλογή σχολείου; Χαρακτηριστικά σχολικής φήμης; Συγκρότηση της σχολικής φήμης; Διαμόρφωση της σχολικής φήμης; Μεταβολή σχολικής φήμης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 318 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)