Διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και επιπτώσεις στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι να διερευνήσει την φέρουσα ικανότητα όπως αυτή επιδρά στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλλά υπό το πρίσμα της επίδρασης της διαφθοράς στον τουρισμό, ένα ερευνητικό κενό που δεν καλύπτεται με τη μέχρι στιγμής διαθέσιμη διεθνή βιβλιογραφία. Παρά το γεγονός πως η διαφθορά μεμονωμένων υπαλλήλων έχει υπομελετηθεί σε θέματα εκλογικών διαδικασιών, στον βαθμό επίδρασής της στην προσέλκυση τουριστών, στην ανταγωνιστικότητα των κρατών και στην ευζωία των πολιτών, δεν έχει διερευνηθεί η επίδραση της διαφθοράς στους δείκτες της φέρουσας τουριστικής ικανότητας των προορισμών και αυτό το ερευνητικό κενό καλύπτει η συγκεκριμένη διατριβή. Αναπτύχθηκε θεωρητικό μοντέλο το οποίο διερεύνησε τις αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στις διεφθαρμένες πρακτικές, τους διεφθαρμένους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα και τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of the thesis is to explore the carrying capacity and the way it affects the sustainable development of the areas under the spectrum of the corruption of the public sector on tourism, a research gap that hasn't so far been covered by the international literature. Despite the fact that the corruption of individual public servants of issues regarding elections, its effect on the attraction of tourists, the competitiveness of the countries and the well being of the citizens has been underexplored, the current thesis seeks to explore the effect of the corruption on the sustainable tourism development indices of destinations. A theoretical model was developed which identified the causal relationships among corrupt practices, corrupt public servants and sustainable tourism development.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47537
ND
47537
Εναλλακτικός τίτλος
The influence of public sector corruption on sustainable tourism development
Συγγραφέας
Σιμέλη, Ιωάννα του Θεμιστοκλής
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Χρήστου Ευάγγελος
Χατζηγεωργίου Χρυσούλα
Σάμιτας Αριστείδης
Κιλιπίρης Φώτιος
Γλαβέλη Νίκη
Σταυρινούδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη ανάπτυξη; Δημόσιος τομέας; Διαφθορά; Τουριστική ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.