Ποσοτική εκτίμηση μελετών αιματικής διήθησης με πρωτόκολλα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) και υπολογιστικής τομογραφίας (CT) χαμηλής ακτινικής επιβάρυνσης

Περίληψη

Μία από τις ζωτικής σημασίας παραμέτρους, όλων των βιολογικών ιστών είναι η ροή του αίματος. Η ανάπτυξη και η λειτουργία πολλών οργάνων συνδέεται άμεσα με την παροχή αίματος σε αυτά. Πολλές ασθένειες σχετίζονται με την αύξηση ή την μείωση της ροής του αίματος σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές καθώς και με την αρχιτεκτονική του δικτύου των αιμοφόρων αγγείων. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη και η επαλήθευση μη-επεμβατικών εργαλείων για την μέτρηση της ροής του αίματος είναι μεγάλης σημασίας. Για το σκοπό αυτό η εργασία αυτή ασχολείται με πολυτροπικές τεχνικές ποσοτικοποίησης της αιμάτωσης, βιοδείκτες, την σχέση μεταξύ τους και την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού πλαισίου χαμηλότερης ακτινικής επιβάρυνσης για την εξέταση αιματικής διήθησης υπολογιστικής τομογραφίας. Σε αυτή την εργασία, αρχικά θα αναπτύχθηκαν φαρμακοκινητικά μοντέλα της βιβλιογραφίας για την εξαγωγή ημιποσοτικών καθώς και ποσοτικών παραμέτρων αιμάτωσης για κάθε τεχνική απεικόνισης (perfusion MRI, Diffusion Weighted Imaging, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the most vital parameters of biological tissues is the blood flow. The growth and the functionality of many organs are related directly with their blood supply. Many diseases are related with the increase or the decrease of the blood flow compared to the physiological values as well with the architecture of the blood vessel network. For this reason, the development of non-invasive tools for the measurement of blood flow is of crucial significance. Firstly, in this work pharmacokinetic models, according to the literature, were developed for the extraction of quantitative and semi-quantitative perfusion parameters for every imaging technique (perfusion MRI, Diffusion Weighted Imaging, perfusion CT). A first aim of this thesis is the study of the possible correlation between perfusion related parameters coming from perfusion MRI and Diffusion MRI with the ultimate goal to reduce the number of perfusion examinations requiring intra-venous injection of gadolinium based contrast agent ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47517
ND
47517
Εναλλακτικός τίτλος
Quantitative evaluation of perfusion studies with non-ionizing (MRΙ) and low dose radiation (CT) protocols
Συγγραφέας
Ιωαννίδης, Γεώργιος του Στυλιανός
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηδάκης Αδάμ
Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Μαριάς Κωνσταντίνος
Αλετράς Αντώνιος
Καραντάνας Απόστολος
Φωτιάδης Δημήτριος
Μαρής Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αιματική διήθηση MRI; Αιματική διήθηση CT; Ποσοτικοποίηση αιματικής διήθησης; Συσχέτιση Pearson; Χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας κατά την εξέταση αιματικής διήθησης μέσω CT
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
3, vii, 68 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.