Η συμβολή της πολυπαραμετρικής μαγνητικής μαστογραφίας στη διάγνωση και διαχείριση του καρκίνου του μαστού συσχετισμός με ιστοπαθολογικά ευρήματα

Περίληψη

Ο τρόπος με τον οποίο διερευνούμε τον καρκίνο του μαστού έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια εν όψει τόσο της πληθώρας επιστημονικών δεδομένων που αφορούν το μοριακό και γενετικό του προφίλ όσο και της εφαρμογής νέων απεικονιστικών μεθόδων. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η εκτίμηση του ρόλου των νεότερων τεχνικών της μαγνητικής μαστογραφίας της δυναμικής έγχυσης σκιαστικού (DCE), ακολουθίας διάχυσης(DWI), φασματοσκοπίας(MRS) στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και ο συσχετισμός με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα. Ο συνδυασμός των τριών τεχνικών DCE, DWI και MRS που αποτελεί την πολυπαραμετρική MR μαστογραφία, βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια της συμβατικής μαγνητικής μαστογραφίας με έγχυση σκιαστικού, βοηθάει στην πρόβλεψη και παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία καθώς και στο διαχωρισμό των διαφόρων υποτύπων του καρκίνου.Σε μαγνήτη 3Τ έγινε αναδρομική μελέτη 210 ασθενών, εκ των οποίων 160 με IDC, 21 με ILC, 13 ασθενείς με DCIS και 16 ασθενείς οι οποίοι υπεβλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The way we investigate breast cancer has changed over the last few years in view of both the plethora of scientific data concerning its molecular and genetic profile and the application of new imaging methods. The purpose of this study is to evaluate the role of the newest techniques of magnetic mammography, DCE, DWI, MRS in the diagnosis of breast cancer and their correlation with histopathological findings.The combination of the three techniques DCE, DWI and MRS, constituting the multivariate MR mammography, improves the diagnostic accuracy of the conventional magnetic mammography with injection of soluble contrast medium, helps to predict and monitor the response to preoperative chemotherapy and differentiate between different cancer subtypes.A retrospective study of 210 patients, of whom 160 with IDC, 21 with ILC, 13 patients with DCIS, and 16 patients who underwent MRM before and after NAC administration, was retrospectively studied using a 3T magnet. DWI images were studied for t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41573
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41573
ND
41573
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of multiparametric Breast MRI in the diagnosis and management of breast cancer correlations with histopathological findings
Συγγραφέας
Μπουλογιάννη, Γλυκερία του Στέφανος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσογονίδης Ιωάννης
Χαριτάντη-Κουρίδου Αφροδίτη
Δρεβελέγκας Αντώνιος
Τιμοθεάδου Ελένη
Ζαραμπούκας Θωμάς
Ασημακόπουλος Ευστράτιος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαγνητική μαστογραφία; Καρκίνος μαστού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xx, 255 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)