Εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του μοντέλου WRF για τη μελέτη καταιγιδοφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Θεσσαλίας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερεύνησε την ικανότητα ενός αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού στην αναπαράσταση καταιγιδοφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το μετεωρολογικό μοντέλο μέσης κλίμακας WRF, δοκιμάστηκε προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη διαμόρφωση ικανή να προσομοιώνει την καταιγιδοφόρο δραστηριότητα. Ένα σύνολο δώδεκα διαφορετικών διαμορφώσεων του μοντέλου τέθηκε υπό δοκιμή, προσομοιώντας ημέρες με υψηλή καταιγιδοφόρο δραστηριότητα. Εξετάστηκε η επίδραση των σχημάτων μικροφυσικής (MP), ανωμεταφοράς (CU) και πλανητικού οριακού στρώματος (PBL) και επιλέχθηκε ο συνδυασμός με τις καλύτερες επιδόσεις. Χρησιμοποιήθηκαν τρία σχήματα μικροφυσικής (Ferrier, WSM6 και Goddard), δύο σχήματα ανωμεταφοράς (Kain Fritch και Betts-Miller-Janjic) και δύο σχήματα οριακού στρώματος (Yonsei University και Mellor-Yamada-Jancic). Στο πρώτο στάδιο, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αξιολογήθηκαν στατιστικά για επτά μεμονωμένες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις επιφάνειας κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD dissertation investigated the capability of a state of the art numerical prediction model to represent convective activity in the region of Thessaly, Central Greece. The mesoscale meteorological model Weather Research and Forecasting (WRF), was tested in order to discover the optimal configuration able to simulate convective events. An ensemble of twelve different model configurations was put under test, simulating days with high convective activity. The impact of microphysics (MP), cumulus convection (CU) and planetary boundary layer (PBL) schemes was investigated and the best performing combination was chosen. Three MP schemes (Ferrier, WRF single-moment 6-classes, and Goddard), two CU schemes (Kain Fritch and Betts-Miller-Janjić) and two PBL (Yonsei University and Mellor-Yamada- Janjić) were tested. In the first stage, results of the simulations for seven individual cases were statistically evaluated against surface observations and radar data using classic statistic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47350
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47350
ND
47350
Εναλλακτικός τίτλος
Implementation of an innovative methodology for the evaluation and optimization of the WRF model for the study of convective activity in Thessaly
Συγγραφέας
Τεγούλιας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρακώστας Θεόδωρος
Ζάνης Πρόδρομος
Πυθαρούλης Ιωάννης
Μαυρομμάτης Θεόδωρος
Μπαρτζώκας Αριστείδης
Αργυρίου Αθανάσιος
Λουκά Πετρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Αριθμητικά ατμοσφαιρικά μοντέλα; Στατιστική αξιολόγηση; Χωρικές μέθοδοι; Θεσσαλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
14, vi, 160 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)