Πολιτισμικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών: η περίπτωση των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εμπλέκουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη. Διερευνάται η εκπαιδευτική ταυτότητα των λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ως προς τις ΤΠΕ, και ειδικότερα το γνωστικό, διδακτικό, εξωδιδακτικό, προσωπικό προφίλ στο συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος, καθώς και οι αντιλήψεις τους για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Επιπλέον μελετάται η επιρροή που ασκεί το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό συγκείμενο στη διαμόρφωση των παιδαγωγικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα προσωπικά και εξωγενή προσκόμματα που αντιμετωπίζουν για την επίτευξη της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η μελέτη των προαναφερθέντων ζητημάτων αποτελεί τη βάση για τη στόχευση ως προς το κεντρικό θέμα της διατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis addresses issues related to secondary education teachers' perceptions of innovative teaching practices that involve Information and Communication Technologies (ICT) in educational practice. It explores the educational identity of teachers with regard to ICT, and in particular the cognitive, didactic, extracurricular, personal profile in the particular field of interest, as well as their perceptions of the pedagogical value of ICT in teaching practice. In addition, the influence of the broader social, cultural and economic context in shaping teachers' pedagogical beliefs about ICT is studied. In this context, the personal and extrinsic obstacles to achieve ICT integration in the educational process are examined.The study of the aforementioned issues is the basis for targeting the main topic of the doctoral thesis, which concerns the educational digital game. The widespread use of digital games by adolescents, the successful development of the cognitive game-learning ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47208
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47208
ND
47208
Εναλλακτικός τίτλος
Secondary school teachers' cultural perceptions of ICT: the case of serious games
Συγγραφέας
Αλεξανδρή, Αθανασία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Τσώλης Δημήτριος
Στυλιαράς Γεώργιος
Σιούτας Σπυρίδων
Κοσμόπουλος Δημήτριος
Γεωργόπουλος Ευστράτιος
Μπεληγιάννης Γρηγόριος
Αλεξάκος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για ΤΠΕ; Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
397 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)