Παράγοντες που συμβάλλουν στη μη εφαρμογή του προσυμπτωματικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διατριβής ήταν η διερεύνηση των προσδιοριστών συμμετοχής στον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρόληψη του καρκίνου στον ελληνικό πληθυσμό, η αποτύπωση της πραγματικής εφαρμογής του προσυμπτωματικού ελέγχου για τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου στην Ελλάδα (καρκίνος μαστού-ΚΜ, προστάτη-ΚΠΡ, παχέος εντέρου-ΚΠΕ και τραχήλου της μήτρας-ΚΤΜ), καθώς και η διερεύνηση των αντιλαμβανόμενων εμποδίων που συναντά ο γενικός πληθυσμός στην εφαρμογή του. Για τη μελέτη του βαθμού και των κύριων προσδιοριστών συμμετοχής, αντλήθηκαν στοιχεία από την Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου-Ε.ΜΕ.ΝΟ (2014-2016), η οποία βασίστηκε σε πολυσταδιακή, στρωματοποιημένη κατά συστάδες δειγματοληψία νοικοκυριών, ώστε να δώσει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού. Για τη μελέτη των αντιλαμβανόμενων εμποδίων, επιλέχθηκε ένα υπο-δείγμα της Ε.ΜΕ.ΝΟ, που περιλάμβανε τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και του Βορείου Αιγαίου. Στο δείγμα αυτό, ερωτήθηκαν, με επιπλέον ειδικό ερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was to explore the determinants of participation of the general Greek population to cancer screening, to capture the real implementation of screening for the most common cancer types in Greece (breast cancer-BC, prostate cancer-PC, colorectal cancer-CRC and cervical cancer-CC), and to investigate the perceived, by the general population, barriers of cancer screening implementation. In order to investigate the extend and main determinants of participation, data were drawn from the National Study for Morbidity and Risk Factors (E.ME.NO) (2014-2016), which was based on multistage, stratified, cluster sampling of households, providing a representative sample of the general Greek population. To further investigate the perceived barriers, a sub-group of E.ME.NO, including the population from the region of Macedonia and the Northern Aegean, was selected. In this sample, participants who did not take part in the respective test/tests were further interviewed, with a spec ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47202
ND
47202
Εναλλακτικός τίτλος
Contributing factors of non-adherence to cancer screening in Greece
Συγγραφέας
Μαστροκώστας, Αθανάσιος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Χάιδιτς Άννα - Μπετίνα
Μπένος Αλέξιος
Σμυρνάκης Εμμανουήλ
Δαρδαβέσης Θεόδωρος
Τουλούμη Γιώτα
Κονδύλης Ηλίας
Τυροδήμος Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Προσυμπτωματικός έλεγχος; Καρκίνος; Πρόληψη; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.