Μουσεία και ψηφιακές τεχνολογίες: συμβολή στη μελέτη και στη διαμόρφωση μουσειακής ψηφιακής δεοντολογίας: η ανάδειξη της μουσειακής ψηφιακής ατμόσφαιρας

Περίληψη

Η ανά χείρας διδακτορική διατριβή εισάγει, ερευνά και αναδεικνύει την ύπαρξη, την έννοια και τα χαρακτηριστικά της «Μουσειακής Ψηφιακής Ατμόσφαιρας (ΜΨΑ)» (Museum Digital Atmosphere – MDA) σε μουσεία της Ελλάδας σήμερα. Συνεισφέρει στη συζήτηση αναφορικά με ζητήματα μουσειακής δεοντολογίας στον ψηφιακό κόσμο. Ως ατμόσφαιρα νοείται η συναισθηματική διάθεση που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, καθώς και η αντίστοιχη ανταπόκριση του κοινού σε αυτούς. Δεδομένου ότι η Μουσειακή Ψηφιακή Ατμόσφαιρα αποτελεί νέο στοιχείο εμπλουτισμού της μουσειακής δεοντολογίας, η διατριβή στοχεύει να συμβάλει στην καταγραφή κανόνων ψηφιακής μουσειακής δεοντολογίας για τη διαχείριση της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στα μουσεία, καθώς και να συνδράμει στην καθοδήγηση για τη λήψη ορθών και εκσυγχρονισμένων αποφάσεων, και τελικά στην ικανοποίηση του επισκέπτη. Η προσέγγιση έχει (Ι) θεωρητικό μέρος που πραγματεύεται την ιστορική πορεία των μουσείων με έμφαση στις ψηφιακές εφαρμογές, καθώς και ζητήματα μουσει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis introduces, explores and highlights the existence, the notion and the characteristics of "Museum Digital Atmosphere (MDA)" in the museums of Greece today, contributing to the debate on museum ethics in the digital world. By the term ‘atmosphere’ we mean the emotional mood caused by various factors as well as the corresponding response of the public to them. Since the Museum Digital Atmosphere is a new element enriching museum ethics, this thesis aims to add towards shaping of digital museum ethics rules for managing the new digital realities in museums, as well as towards guiding and helping decision - making processes, and supporting visitors’ satisfaction efforts.The approach has (I) a theoretical part that deals with the historical course of museums with an emphasis on digital applications as well as issues on museum ethics. The research part (II) follows, where the Museum Digital Atmosphere is studied as an emotional state emerging by the presence and use of digital ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47190
ND
47190
Εναλλακτικός τίτλος
Museums and digital technologies: contribution to the study and the outline of museum digital ethics: the emergence of museum digital atmosphere
Συγγραφέας
Πάσχου, Σοφία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Φλώρος Ανδρέας
Γκαζή Ανδρομάχη
Παπαθεοδώρου Χρήστος
Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Ρούσσου Μαρία
Παυλίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μουσείο; Ψηφιακές τεχνολογίες; Μουσειακή δεοντολογία; Μουσειακή Ψηφιακή Ατμόσφαιρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
627 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)