Προοπτική μελέτη σύγκρισης ενδελεχούς γηριατρικής εκτίμησης και φαινότυπου της ευπάθειας σε ηλικιωμένους χειρουργικούς ασθενείς

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της ευπάθειας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως συγκεκριμένη κατάσταση που σχετίζεται με τη διαδικασία της γήρανσης. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο σύνδρομο που συνεπάγεται απώλεια ενέργειας, φυσικής ικανότητας, γνωστικής λειτουργίας και γενικά σωματικής υγείας και αντιπροσωπεύει το συνολικό αποτέλεσμα της μείωσης των φυσιολογικών αποθεμάτων σε πολλαπλά συστήματα οργάνων. Η μείωση των φυσιολογικών εφεδρειών είναι συνέπεια της γήρανσης και της συνοσηρότητας. Κατά προσέγγιση το 10% των ασθενών ηλικίας 65 ετών παρουσιάζονται ευπαθείς και το ποσοστό αυτό αυξάνεται έως και 50% σε άτομα ηλικίας 85 ετών και μεγαλύτερα. Ο φαινότυπος της ευπάθειας συνδέεται με την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στους ηλικιωμένους χειρουργικούς ασθενείς, μια σχέση που την καθιστά πολύτιμη στην προεγχειρητική αξιολόγηση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συναίνεση στον ορισμό της ευπάθειας στην ιατρική. Αυτό αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα και την πολυπαραγοντική αιτιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last few decades, the concept of frailty has become increasingly recognisedas a distinctive health state related to the ageing process. It is a multidimensional syndrome entailing loss of energy, physical ability, cognition and health and represents the overall result of decreased physiological reserves across multiple organ systems. The decline of the physiological reserves is a consequence of ageing and the associated comorbidities. Approximately 10% of patients aged 65 years and older present with frailty and thisrate rises up to 50% in those aged 85 years and older. The phenotype of frailty has been consistently associated with increased morbidity and mortality in elderly surgical patients a relation which makes it a valuable adjunct in the preoperative assessment. However, up to now there is no consensus in the definition of frailty in the medical literature. This reflects the complexity and the multi-factorial aetiology of the syndrome as well as the overlap between fra ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46417
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46417
ND
46417
Εναλλακτικός τίτλος
Prospective study comparing the comprehensive geriatric assessment and the frailty phenotype in geriatric surgical patients
Συγγραφέας
Ανδρέου, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Γενικής Χειρουργικής Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσός Εμμανουήλ
Χλουβεράκης Γρηγόριος
Λασιθιωτάκης Κωνστατνίνος
Ζώρας Οδυσσέας
Ρωμανός Ιωάννης
Φιλιππάτος Θεοδόσιος
Τοσουνίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ευπάθεια; Ενδελεχής γηριατρική εκτίμηση; Φαινότυπος της ευπάθειας; Χειρουργικές επιπλοκές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
95 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)