Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (διευθυντών και δασκάλων δημοτικών σχολείων) για την εφαρμογή μεθοδολογίας αξιολόγησης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δημόσια δημοτικά σχολεία), μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη διερεύνηση των κριτηρίων ποιότητας του μοντέλου Malcolm Baldrige. Έτσι, μελετάται η ποιότητα των δημοτικών σχολείων και γίνεται μία πρόταση μεθόδου αξιολόγησης της σχολικής μονάδας για να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές της διαδικασίες και η λειτουργία της γενικότερα. Χαρακτηριστικό στοιχείο της σημερινής κοινωνίας αποτελεί η αξιολόγηση. Η διερεύνηση των διεθνών τάσεων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει πως εφαρμόζεται η αξιολόγηση στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σχετίζεται όλο και περισσότερο με την ποιότητα στην εκπαίδευση.Χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο Malcolm Baldrige, που εφαρμόστηκε σε περιορισμένη μορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of the present thesis is to explore the intention of Primary Education actors (directors, teachers) toward the application of evaluation methodology in Primary Education Organizations (public primary schools). Research endeavor proceeds through reviewing the literature and investigating the quality criteria of the Malcolm Baldrige model. Research reported herein proposes an assessment method for school units in order to improve educational processes and its operation in general. Nowadays evaluation is a main characteristic. Exploring international trends, particularly in the European Union, leads to the conclusion that evaluation is increasingly linked to the education's quality. The basis was the Malcolm Baldrige questionnaire, which was implemented in a limited form (only teachers, directors). The complete form of the MBNQA is to be applied to schools for a long time and to involve all groups related to the educational process. It took a good deal of time to translat ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46341
ND
46341
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a methodology for the evaluation of primary education organizations
Συγγραφέας
Ντερέκα, Γεωργία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Μουστάκης Βασίλειος
Πετρίδου Ευγενία
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Κοντογιάννης Θωμάς
Λαζαρίδου Αγγελική
Ζαμπετάκης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας; Εκπαίδευση; Βραβεία ποιότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.