Μικρομηχανική συμπεριφορά του πετρώματος γύρω από ανοίγματα

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή διερευνάται εργαστηριακά και αριθμητικά η μικρορωγμάτωση και η θραύση του πετρώματος γύρω από ανοίγματα που βρίσκονται σε θλιπτικό εντατικό πεδίο. Μελετώνται στο εργαστήριο φυσικά μοντέλα υπογείων ανοιγμάτων σε πετρώματα υπό συνθήκες θλίψης, με αξιοποίηση μεθόδων όπως η ακουστική εκπομπή (acoustic emission, AE) του πετρώματος και η συσχέτιση ψηφιακών εικόνων (digital image correlation, DIC). Απώτερος στόχος είναι η μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης στην κλίμακα του πεδίου, αποσκοπώντας στον ασφαλέστερο σχεδιασμό και κατασκευή βαθιών σηράγγων και μεταλλείων, υπογείων εκσκαφών, βαθιών γεωτρήσεων κ.λπ. Μέσο για την εν λόγω μεταφορά αποτελούν οι αριθμητικές προσομοιώσεις. Τα έξι (6) ασβεστιτικά και δολομιτικά υλικά που εξετάζονται παρουσιάζουν δύο (2) διαφορετικές συμπεριφορές και τύπους ρωγμάτωσης, όπου στη μια περίπτωση διαφέρουν αισθητά από τις σχετικές παρατηρήσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τόσο στα φυσικά μοντέλα των δολομιτικών πετρωμάτων όσο και στ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The presented Doctoral Thesis consists of a laboratory and a numerical investigation of the rock’s micro- and macro-fracturing around openings in compression. Physical models of underground openings in rock under compression are studied in the laboratory, using combined the acoustic emission (AE) analysis and the digital image correlation (DIC) technique. Numerical modelling may be helpful in order to link the laboratory results with the field scale observations for the safer design and construction of deep tunnels and mining drifts, extraction sites, deep drilling etc. The examined hollow plates of six (6) different calcitic and dolomitic materials show two (2) different types of fracture pattern and fracturing behaviour: one newly observed and a second one which is known from the literature. Regarding the dolomitic physical models and the literature, in uniaxial compression or at low confinement, primary fractures initiate at the upper- and lower-hole’s boundary, extending upwards an ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46309
ND
46309
Εναλλακτικός τίτλος
Micromechanical rock behaviour around openings
Συγγραφέας
Λοτίδης, Μιχαήλ Αντώνιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλευτικής. Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων
Εξεταστική επιτροπή
Νομικός Παύλος
Σοφιανός Αλέξανδρος
Μπενάρδος Ανδρέας
Παναγιώτου Γεώργιος
Καββαδάς Μιχαήλ
Μιχαλακόπουλος Θεόδωρος
Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Μηχανική Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανική των πετρωμάτων; Υπόγεια ανοίγματα; Μικρομηχανική συμπεριφορά του πετρώματος; Θραύση του πετρώματος; Έναρξη πρωτογενούς ρωγμής; Πλευρικές αποφλοιώσεις; Φυσικά μοντέλα; Συσχέτιση ψηφιακών εικόνων; Ακουστική εκπομπή; Μοντέλο συνδεδεμένων σωματιδίων; Αριθμητικά μοντέλα; Αναλυτική σχέση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
lv, 343 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα